Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

Helena Schmaus Shooner

10 společných let Dětské psychiatrické nemocnice Opařany s Helenou Schmaus - Shooner 2004-2014

Helena Schmaus Shooner

Z Křižíkovy čtvrti v Bechyni  do kanadského  Montrealu a zpět se vydala na své cestě životem bechyňská výtvarnice Helena Schmausová - Shoonerová, pravnučka Františka Křižíka. V dětství kamarádila s Janou Werichovou, provdala se do velké kanadské rodiny a k stáru se rozhodla vrátit do Bechyně a také pomáhat svou výtvarnou prací i nemocným dětem v nemocnici v Opařanech.

Paní Helena pomáhá   a  podporuje osobně a se svými  přáteli  nemocnici  formou společných  výstav. Její  obrazy a porcelán  a  díla dalších  umělců  zdobí  části  interiérů v nemocnici. V budově   A a budově D.

Poznali  jsme  se v roce 2004  u  příležitosti   nabídky  spolupráce a   podpory  ze  strany  paní  Heleny .  Ve  stejném  roce  jsme   měli    možnost  vystavovat  práce  dětí 1.  rokem  spolu  s paní  Helenou.  A  následovaly   výstavy  další.

Výstavy v letech 2011  Jindřichův Hradec  Muzeum, 2008 Bechyně Městské  muzeum , 2006  Písek Prácheňské  muzeum, 2004 Tábor Husitské  muzeum  .

V roce    2014 bude  již  5.   výstava  v Městském  muzeu v Bechyni společně s DPN  k životnímu  jubileu paní Heleny.

Paní  Helena  podle  možností  podpořila  některé  koncerty a  výstavy   naší  nemocnice  osobně v Opařanech . Díky  ní  si  k nám   našli  cestu   i  další   její  přátelé a  mohli  poznat  dětskou  psychiatrii  zase  trochu  jinak.

Vážíme  si  na  ní  její  vřelosti,  opravdovosti,  pozitivního  ducha.

Za  její  podporu,  nezištnost a  přátelství   ji  děkujeme. Přejeme  zdraví,  krásné   chvíle  mezi  přáteli a hlavně   dalších  tvůrčích  sil.

prim. MUDr.  Iva  Hodková  ,  ředitelka  Dětské  psychiatrické  nemocnice
Opařany 2.8.2014


Další zdroje

QR záložka pro mobilní telefon qr kód

Dárcovská SMS pro DPN Opařany
 

Více o DMS
Více o hipoterapii v DPN
Fotogalerie

Aktuality

Pozvání na vernisáž a výstavu 10.6.2017 od 10.00 hodin do Městského muzea Bechyně
více, O paní Heleně Schmaus Shoonerové


23.5.2017 od 14.00 hodin v divadle DPN s Jiřím Strachem 20.čtení.
plakát


Napsali o nás 3.4.2017 - ZN PLUS Editorial
více


19.5.2017 v DPN v divadle Loutky v nemocnici
plakát


CIRKUS PACIENTO v DPN Opařany 4.4.-7.4.2017
www.zdravotniklaun.cz


19. Čtení 23.3.2017 ve 14 hodin v refektáři s Kateřinou Kairou Hrachovcovou
více, foto, plakát


23.2.2017 - Benefiční vystoupeni pro DPN Opařany a FN Plzeň Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit? Petr Čtvrtníček a Jiří Lábus
více

Koncert 16.3.2017 pro děti v DPN
více, plakát


3. ročník 2017 Čteme s přáteli dětem v nemocnici 18. Čtení 16.2.2017 ve 14 hodin v refektáři se Zdeňkem Mahdalem
plakát, foto


13.1.2017 od 14,00 hod v refektáři v DPN s Petrem Čtvrtníčkem
více, plakát, foto
 


Pozvání pro DPN Opařany na Řádový den Českého velkopřevorství ŘSLJ v sobotu 10. prosince 2016 na Pražský Hrad a do Arcibiskupského paláce.
pozvánka, foto


Akce prosinec 2016
více
Akce listopad 2016
více

Zpravodaj reformy péče o duševní zdraví 2/2016
více


Pozvání dětí DPN do ateliérů TV Nova 25.11.2016
více, foto
 


21.11.2016 získala DPN Opařany Cerifikát ISO 9001:2015 na období 22.11.2016 - 21.11.2019
certifikát cz, en


Současný stav primární prevence duševních poruch je v ČR nedostatečný
více


Cesta k novému "obrázku " na Jezuitský vrch pod myslivnou v Opařanech
obrázek Madony


90. výročí založení školy při DPN Opařany
7.10.2016 od 10,00 hodin slavnostní zahájení v ZŠ při DPN Opařany
pozvánka, výňatek z knihy „Když se řekne Opařany“, foto


15. čtení s herečkou a dabérkou Pavlou Vojáčkovou 18.10.2016 v DPN
více, plakát, foto


10.10.2016 10.00 hod. v DPN přednáška Doc. MUDr. Evy Malé CSc. u příležitosti Světového dne duševního zdraví.
pozvánka, foto
Doc. MUDr. Eva Malá, CSc