Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

Hiporehabilitace

Hiporehabilitace v podmínkách DPN Opařany

Hiporehabilitace zahrnuje všechny formy terapie pomocí koně:
  • hipoterapii
  • rekreační a sportovní jezdectví handicapovaných (paradrezúra a paravoltiž)
  • léčebně - pedagogické ježdění
Hipoterapie je léčebná jízda na koni s cílem zlepšit zdravotní stav klientů na principu stimulace jezdce trojrozměrným pohybem koně. Tento pohyb napodobuje chůzový mechanismus člověka a vede k uvolnění spasticity. Toto napomáhá k nácviku chůze, koordinace pohybu, tréninku rovnováhy, posilování ostatního svalstva se sklonem k oslabení. Používá se zejména u dětí s dětskou mozkovou obrnou, lehkou mozkovou dysfunkcí, skoliózami, ortopedickými vadami a dechovými obtížemi, roztroušenou mozkovou sklerózou.
Léčebně- pedagogické ježdění, na které dojíždí někteří naši pacienti do Farmy Y v obci Cunkov, si neklade za cíl nápravu pohybových vad a nedostatků jako fyzioterapeutická hipoterapie, ale jedná se o speciální formu psychoterapie a socioterapie pomocí koně. Kůň koriguje psychické a fyzické příznaky vyvolané duševní chorobou a poruchami chování dětí a adolescentů. Tato forma léčby je indikovaná lékařem a pacient má stanoven individuální terapeutický cíl jak lékařem, tak sestrou. Nejčastějším terapeutickým záměrem bývá uvolnění pozitivních emocí, rozvoj empatie, citová saturace, podpora sociálních dovedností, posílení autoregulačních mechanismů nebo rozvoj pečovatelských postojů. Míru splnění či nesplnění cíle hodnotím formou zápisu na žádance o rehabilitačně resocializační služby RRC DPN po skončení ordinovaného cyklu /nejčastěji 6- 10 intervencí/ nebo při ukončení terapie z jiných důvodů. Tato žádanka se stává součástí zdravotnické dokumentace pacienta a se zápisy dále pracují ošetřující lékař a skupinová sestra.
Terapie se dvakrát týdně účastní po 8 pacientech ze 6 stanic. Připravují se již během cesty, domlouvají si ve dvojicích postup prací, pořadí jízdy a většinou i vyslovují přání starat se o Gracii, Fčelku, Fidorku nebo jinou konkrétní klisničku- vždy vzpomínají na tu, o kterou pečovaly minule. Ve stáji s dětmi pracují instruktoři a podle jejich schopností více či méně řídí čistění a sedlání koně. Tam, kde dítě projevuje nejistotu nebo strach, ho povzbuzují a pomáhají, zasahují, když je děti potřeba zklidnit nebo přimět k práci.
Na vyjížďku nebo do jízdárny jeden z dvojice pacientů jede na koni, druhý mu koně vede, v polovině se vymění. Po návratu do stáje následuje odsedlání a opět čistění a pak pro děti nejoblíbenější část – krmení za odměnu.
Za hiporehabilitací dojíždíme pravidelně za Opařany na Cunkov několik let.
Na program přispívají plně sponzorské aktivity. Provozní náklady nese nemocnice. Program je určen pro vybrané pacienty lékařem.

Fotogalerie

QR záložka pro mobilní telefon qr kód

Dárcovská SMS pro DPN Opařany
 

Více o DMS
Více o hipoterapii v DPN
Fotogalerie

Aktuality

22.6.2017 21.čtení od 14.00 hod. Pan Potměšil se vrací za dětmi do nemocnice číst.
plakát, foto


1.6.2017 oslavíme Mezinárodní den dětí.
plakát


23.5.2017 od 14.00 hodin v divadle DPN s Jiřím Strachem 20.čtení.
více, plakát


Napsali o nás 3.4.2017 - ZN PLUS Editorial
více


19.5.2017 v DPN v divadle Loutky v nemocnici
plakát


Vernisáž a výstava v Městském muzeu Bechyně.
Helena Schmaus Shoonerová a DPN Opařany. Pohádky a děti.  10.6.2017 - 31.7.2017

více, pozvánka, plakát, foto, video, O paní Heleně Schmaus Shoonerové, Táborský deník, časopis Reunion


CIRKUS PACIENTO v DPN Opařany 4.4.-7.4.2017
www.zdravotniklaun.cz


19. Čtení 23.3.2017 ve 14 hodin v refektáři s Kateřinou Kairou Hrachovcovou
více, foto, plakát


23.2.2017 - Benefiční vystoupeni pro DPN Opařany a FN Plzeň Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit? Petr Čtvrtníček a Jiří Lábus
více

Koncert 16.3.2017 pro děti v DPN
více, plakát


3. ročník 2017 Čteme s přáteli dětem v nemocnici 18. Čtení 16.2.2017 ve 14 hodin v refektáři se Zdeňkem Mahdalem
plakát, foto


13.1.2017 od 14,00 hod v refektáři v DPN s Petrem Čtvrtníčkem
více, plakát, foto
 


Pozvání pro DPN Opařany na Řádový den Českého velkopřevorství ŘSLJ v sobotu 10. prosince 2016 na Pražský Hrad a do Arcibiskupského paláce.
pozvánka, foto


Akce prosinec 2016
více
Akce listopad 2016
více

Zpravodaj reformy péče o duševní zdraví 2/2016
více


Pozvání dětí DPN do ateliérů TV Nova 25.11.2016
více, foto
 


21.11.2016 získala DPN Opařany Cerifikát ISO 9001:2015 na období 22.11.2016 - 21.11.2019
certifikát cz, en


Cesta k novému "obrázku " na Jezuitský vrch pod myslivnou v Opařanech
obrázek Madony