Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

Odborné služby - lůžková část

Odborné služby

Nabídka odborných vyšetření

Odborné službyVyšetření    pedopsychiatrické,  klinické  psychologické,  pediatrické, laboratorní. Indikovaná   další    vyšetření  jsou zajištěna v   nemocnici v Táboře, Českých Budějovicích a na dalších specializovaných pracovištích.
V areálu  nemocnice  je  dostupná   lékárna ,  odběrová   laboratoř,  ambulantní  pracoviště , Základní  škola   při  nemocnici,  stanoviště  Záchranné  zdravotnické služby Jihočeského  kraje.

Nabídka  léčebných  programů

Medicínské  intervence, léčebný  režim, léčebné  programy, komplexní diferencovaná ošetřovatelská péče, vzdělávací  proces.

Ústavní lékařská pohotovostní služba

Nepřetržitá dostupnost lékařské péče pro pacienty hospitalizované, dostupnost profesionální telefonní psychoterapeutické pomoci, nabídka krizové intervence - osobní konzultace formou psychoterapeutického pohovoru, konziliární činnost,  informace rodičům v době návštěv.

Návštěvní dny

Nejsou časově omezeny. Nemocnice nabízí ubytování rodičů v ubytovacím zařízení na standardně vybavených jedno , dvoulůžkových pokojích a apartmánech. K nabídce patří i možnost stravování v jídelně stravovacího provozu.
Návštěvu je vhodné  si  domluvit telefonicky předem na oddělení, kde je dítě léčeno.
Návštěvní řád

Informace o zdravotním stavu

Podávají lékaři osobně nebo telefonicky v pracovních dnech v časech 10,00-12,00 hodin a 14,00 -15,00 hodin. 
V mimopracovní době, o víkendech a svátcích poskytuje informace lékař v ústavní pohotovostní službě.

QR záložka pro mobilní telefon qr kód

Dárcovská SMS pro DPN Opařany
 

Více o DMS
Více o hipoterapii v DPN
Fotogalerie

Aktuality

Pozvání na vernisáž a výstavu 10.6.2017 od 10.00 hodin do Městského muzea Bechyně
více, O paní Heleně Schmaus Shoonerové


23.5.2017 od 14.00 hodin v divadle DPN s Jiřím Strachem 20.čtení.
plakát


Napsali o nás 3.4.2017 - ZN PLUS Editorial
více


19.5.2017 v DPN v divadle Loutky v nemocnici
plakát


CIRKUS PACIENTO v DPN Opařany 4.4.-7.4.2017
www.zdravotniklaun.cz


19. Čtení 23.3.2017 ve 14 hodin v refektáři s Kateřinou Kairou Hrachovcovou
více, foto, plakát


23.2.2017 - Benefiční vystoupeni pro DPN Opařany a FN Plzeň Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit? Petr Čtvrtníček a Jiří Lábus
více

Koncert 16.3.2017 pro děti v DPN
více, plakát


3. ročník 2017 Čteme s přáteli dětem v nemocnici 18. Čtení 16.2.2017 ve 14 hodin v refektáři se Zdeňkem Mahdalem
plakát, foto


13.1.2017 od 14,00 hod v refektáři v DPN s Petrem Čtvrtníčkem
více, plakát, foto
 


Pozvání pro DPN Opařany na Řádový den Českého velkopřevorství ŘSLJ v sobotu 10. prosince 2016 na Pražský Hrad a do Arcibiskupského paláce.
pozvánka, foto


Akce prosinec 2016
více
Akce listopad 2016
více

Zpravodaj reformy péče o duševní zdraví 2/2016
více


Pozvání dětí DPN do ateliérů TV Nova 25.11.2016
více, foto
 


21.11.2016 získala DPN Opařany Cerifikát ISO 9001:2015 na období 22.11.2016 - 21.11.2019
certifikát cz, en


Současný stav primární prevence duševních poruch je v ČR nedostatečný
více


Cesta k novému "obrázku " na Jezuitský vrch pod myslivnou v Opařanech
obrázek Madony


90. výročí založení školy při DPN Opařany
7.10.2016 od 10,00 hodin slavnostní zahájení v ZŠ při DPN Opařany
pozvánka, výňatek z knihy „Když se řekne Opařany“, foto


15. čtení s herečkou a dabérkou Pavlou Vojáčkovou 18.10.2016 v DPN
více, plakát, foto


10.10.2016 10.00 hod. v DPN přednáška Doc. MUDr. Evy Malé CSc. u příležitosti Světového dne duševního zdraví.
pozvánka, foto
Doc. MUDr. Eva Malá, CSc