Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

Projekty

Projekty

 

norway grants

 

CZ 0167 – ZKVALITNĚNÍ PROSTŘEDÍ A PÉČE O DĚTSKÉ PSYCHIATRICKÉ PACIENTY

podrobnosti


Projekty
Hnutí na vlastních nohou
www.stonozka.org

Hlavní myšlenkou Hnutí na vlastních nohou je práce s dětmi k rozvoji jejich etického cítění, ukázat a vysvětlit dětem, co to znamená pracovat pro vlastní cíle, pomáhat druhým, nemocným, potřebným, kamarádům. Děti v několika zemích proto malují vánoční přání, která se dnes prodávají již po celém světě. Prezidentka Hnutí, paní Bela Gran Jensen, je patronkou DPN Opařany a podporuje tak rozvoj moderní dětské psychiatrie.

Projekty

 


 

Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského

Řád sv. Lazara Jeruzalémského podporuje DPN Opařany od roku 2005.
Nemocnici podporuje a financuje v mnoha samostatných projektech , dále pak se Stavitelstvím Řehoř s.r.o a v předchozích letech s Hnutím na vlastních nohou.
Projekty jsou zaměřeny na rehabilitační a socioterapeutické programy .
Koncerty - jarní koncerty, k výročím , vánoční, výlety, dárky, návštěvy členů řádu v nemocnici za dětmi, na slavnostech nemocnice , opakované financování nákupu různého materiálu pro rehabilitačně resocializační centrum- ergoterapii , malířskou a keramickou dílnu.
Další podporované programy - Múzy dětem, Loutky v nemocnici, návštěva pana režiséra Stracha , pozvání na Řádové dny na konci kalendářního roku, setkání s členy řádu, zajímavé prohlídky muzeí a Prahy.
Řád podpořil finanční částkou nákup automobilu VW ve spolupráci s Hnutím na vlastních nohou a Stavitelstvím Řehoř s.r.o .
www.oslj.cz

Projekty

 


 

Projekty
Motor Jikov Group, a.s.

Společnost Motor Jikov Group, a.s. České Budějovice podporuje v Dětské psychiatrické nemocnici Opařany od r. 1999 sponzorsky projekty rehabilitačně resocializačních programů.
V celkové částce 1 120 000 Kč se významně podílí na rozvoji a stabilizaci psychiatrické rehabilitace.
Společnost podpořila

Venkovní 2 pingpongové stoly a 2 venkovní basketbalové koše
Vybavení pro sportovní a pohybové programy
Rekonstrukce Klubu a vybavení nábytkem
Miniatur golf 9+ 9 polí
Vybavení cvičné kuchyňky
Financování programu canisterapie, hipoterapie
Venkovní trampolína a výcvik terapeutů
Hydromasážní vana Alfa 40 - r. 2008
Lanovou pyramidu - r. 2010

 


 

 

Projekt s podporou Fondu Kanady při Kanadském velvyslanectví v Praze.

Projekty

V pátek 9. července předal velvyslanec Kanady Bruce Jutzi ředitelce dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech Ivě Hodkové šek na 5 700 kanadských dolarů jakožto příspěvek kanadské vlády na zakoupení keramické pece do keramického ateliéru v nemocnici viz foto. Práce pacientů s keramikou je součástí speciálního terapeutického a rehabilitačního programu, který zde probíhá. Těžištěm terapie je tvořivá práce s hlínou, která napomáhá k odstranění napětí, agrese, úzkostí, upevňuje vědomí vlastní identity a zvyšuje sebevědomí. Program je určen pro pacienty různých diagnostických skupin od poruch chování a emocí přes deprese až po schizofrenii či závislost na psychotropních látkách. Ve stejný den proběhla v gotickém sále Husitského muzea v Táboře vernisáž výstavy kanadsko-české výtvarnice Heleny Schmaus-Schoonerové s názvem Indiánské pohádky a legendy. Výtěžek věnuje autorka také psychiatrické nemocnici v Opařanech. Spolu s výtvarnými díly Heleny Schmaus-Schoonerové byly na výstavě k vidění také práce klientů arteterapeutických ateliérů opařanské nemocnice.


 

Projekt Heleny Schmaus - Shoonerové

GALERIE UMĚLCŮ

více

 


 

Jemča Jemnice

Jemča Jemnice, akciová společnost, podporovala DPN Opařany od r. 2001 - 2007 v rámci komplexní pedopsychiatrické péče Projektu KLUBU ZDRAVÍ a POHODY. Byla vybavena krásná čajovna v historické části budovy "A", která je stále v užívání a patří mezi atraktivní programy. Projekt i po roce 2007 pokračuje a je částečně financován z výtěžků čajovny a dále od drobných sponzorů.

Děti v průběhu hospitalizace mají možnost přijímat program zdravého životního stylu. K tomu patří mimo jiné i pohybové aktivity, relaxace, chvíle odpočinku, správné stravovací návyky a pitný režim.

V čajovně děti poznávají nejrůznější druhy čajů, podílí se na přípravě , obsluze , na vytvoření příjemné atmosféry. Znalosti o čaji mají děti možnost získat jak teoreticky, tak i prakticky. Správná příprava, různé druhy a chutě. Návštěva čajovny je možná i s rodiči při návštěvě . Být v čajovně , znamená silnou motivaci v léčebném režimu pro většinu pacientů.


Projekty

27.6.2005 byla v nemocnici slavnost, s diskotékou, při které děti převzaly dar od firmy Delikomat s.r.o. Šek na 200 000,- Kč a další množství dárků předali dětem v nemocnici pan Džiuban a pan Tančinec . Firma slavila 17.6.2005 v Brně 10. výročí firmy.Výtěžek z oslavy se vedení firmy rozhodlo věnovat do DPN Opařany. Děti připravily pro hosty na firemních narozeninách dárky na ergoterapii a v keramické dílně. Finanční částka bude použita pro programy psychiatrické rehabilitace v nemocnici. DPN dostala od firmy Delikomat kromě štědrého finančního daru 200 000,- další zajímavý dar. A to obraceč sena s příslušenstvím od firmy Mountfield. Z daru máme radost a jen jsme se tak zamýšleli, kam zmizeli pacienti ochotní přijmout pro sebe program pracovní terapie a v rámci něho jít pomoci se sušením sena. Ještě že má nemocnice tak vstřícné sponzory a může z velké a podstatné části udržovat s moderní mechanizací areál parku a zahradu. A v tomto případě obraceče sena udělat zásoby sena pro zvířata na zimu.


Projekty

Tisková zpráva.


QR záložka pro mobilní telefon qr kód

Dárcovská SMS pro DPN Opařany
 

Více o DMS
Více o hipoterapii v DPN
Fotogalerie

Aktuality

22.6.2017 21.čtení od 14.00 hod. Pan Potměšil se vrací za dětmi do nemocnice číst.
plakát, foto


1.6.2017 oslavíme Mezinárodní den dětí.
plakát


23.5.2017 od 14.00 hodin v divadle DPN s Jiřím Strachem 20.čtení.
více, plakát


Napsali o nás 3.4.2017 - ZN PLUS Editorial
více


19.5.2017 v DPN v divadle Loutky v nemocnici
plakát


Vernisáž a výstava v Městském muzeu Bechyně.
Helena Schmaus Shoonerová a DPN Opařany. Pohádky a děti.  10.6.2017 - 31.7.2017

více, pozvánka, plakát, foto, video, O paní Heleně Schmaus Shoonerové, Táborský deník, časopis Reunion


CIRKUS PACIENTO v DPN Opařany 4.4.-7.4.2017
www.zdravotniklaun.cz


19. Čtení 23.3.2017 ve 14 hodin v refektáři s Kateřinou Kairou Hrachovcovou
více, foto, plakát


23.2.2017 - Benefiční vystoupeni pro DPN Opařany a FN Plzeň Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit? Petr Čtvrtníček a Jiří Lábus
více

Koncert 16.3.2017 pro děti v DPN
více, plakát


3. ročník 2017 Čteme s přáteli dětem v nemocnici 18. Čtení 16.2.2017 ve 14 hodin v refektáři se Zdeňkem Mahdalem
plakát, foto


13.1.2017 od 14,00 hod v refektáři v DPN s Petrem Čtvrtníčkem
více, plakát, foto
 


Pozvání pro DPN Opařany na Řádový den Českého velkopřevorství ŘSLJ v sobotu 10. prosince 2016 na Pražský Hrad a do Arcibiskupského paláce.
pozvánka, foto


Akce prosinec 2016
více
Akce listopad 2016
více

Zpravodaj reformy péče o duševní zdraví 2/2016
více


Pozvání dětí DPN do ateliérů TV Nova 25.11.2016
více, foto
 


21.11.2016 získala DPN Opařany Cerifikát ISO 9001:2015 na období 22.11.2016 - 21.11.2019
certifikát cz, en


Cesta k novému "obrázku " na Jezuitský vrch pod myslivnou v Opařanech
obrázek Madony