Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

Aktuality - podrobnosti

9.11.2011 se konala konference na téma Problematika dětské a dorostové psychiatrie ve školách

kterou zajistila Koalice pro zdraví , o.p.s. ve spolupráci s Asociací dětské a dorostové psychiatrie,o.s.
Konference se konala v Lékařském domě ČLS JEP v Praze a navazuje na konferenci v Parlamentu ČR ze 6.12.2010.
Cílem letošního programu bylo seznámit účastníky konference více a podrobněji pro praxi s problematikou oboru, zapojením dítěte s duševní poruchou ve vzdělávacím procesu , zlepšením vzájemné spolupráce mezi lékařem, školou a rodinou dítěte.

Jak zajistit včasnou odbornou péči dětem a jejich rodinám v podmínkách dnešní moderní dětské psychiatrie. Byly vysvětleny biologické příčiny duševních poruch u dětí v kontextu vývoje včetně praktických možností péče o dětské pacienty.

Přednášející představili diagnostické profily, práci ambulancí a lůžkových zařízeních, dále novelu vyhlášky č. 116 / 2011 Sb. a přínosy moderní pedopsychiatrie pro současné školství.
Odborný program se setkal se zájmem a bohatou diskusí z řad účastníků a stejně tak na tiskové konferenci se zástupci médií.Konference proběhne i v Brně v Institutu NCO NZO dne 7.12.2011.

Program konference

9.11.2011 se konala konference  na téma Problematika dětské a dorostové psychiatrie ve školách  9.11.2011 se konala konference  na téma Problematika dětské a dorostové psychiatrie ve školách

 


QR záložka pro mobilní telefon qr kód

Aktuality

Reforma psychiatrické péče
www.reformapsychiatrie.cz


O dětské a dorostové psychiatrii

Proč u nás není dostatek dětských psychiatrů. více

Na dětského psychiatra se čeká i půl roku. více
 


Komentované prohlídky historických interiérů nemocnice k 95. výročí založení dětské psychiatrie v Opařanech.
více


DPN Opařany zve na seminář Pervazivní vývojové poruchy u dětí. Seminář se uskuteční 23.5.2019 v refektáři DPN
příhláška a podrobnsti


Pozvánka na přednášku prof. Schmahla z Central Institute of Mental Health univerzity v Mannheimu na téma Dialektická behaviorální terapie adolescentů – východiska a klinická praxe.
více, pozvánka


2. Česká konference dětské psychologie 25.5.2019
více

34.čtení s herečkou Janou Plodkovou 19.2.2019 ve 14 hodin v refektáři.
plakát


33.čtení s herečkou Bárou Štěpánovou 31.1.2019 ve 14 hodin v refektáři.
více, plakát


Rozhovor s předsedou Asociace dětské a dorostové psychiatrie Jaroslavem Matýsem o tom, proč u nás není dostatek dětských psychiatrů
více


Zdravotní klaun v nemocnici 26.12.2018
více

Tradiční adventní koncert s Musica da Chiesa v DPN 13.12.18 v 17,00 hodin v Křížové chodbě v budově A.
Určeno pro děti a další zájemce i z řad veřejnosti.
plakát, foto, napsali o nás


Tradiční mikulášské setkání v divadle 5.12.2018.
více, foto
 


5. dobročinný adventní bazárek 2018
4. prosince 2018 14:30 - 18:00 hodin v refektáři DPN. Přijďte podpořit jak darem tak zase nákupem do příjemné předvánoční atmosféry barokního refektáře.
Zároveň zveme zájemce na Setkání nad kronikani 4.12.2018 od 14 hodin v čajovně.
plakát bazárek, kroniky, foto


32.čtení s hercem Jiřím Vyorálkem se koná 26.11.2018 ve 14 hodin v refektáři.
plakát, foto