Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

Aktuality - podrobnosti

Cvičný byt pro děti v prostorách léčebny - kdo pomůže

DPL Opařany nabídla prostory  pro cvičný byt Základní škole při léčebně od 1.5.2011.
Někteří pacienti  musí pro svůj zdravotní stav být opakovaně hospitalizováni v léčebně. Navíc někteří nemají dobré  rodinné zázemí a nebo  jsou vychováváni mimo rodinu. I v době hospitalizace můžeme přispět k tomu, aby děti s psychiatrickou problematikou byly  lépě připravovány a trénovány  pro běžný život.
Projekt bude realizován školou a léčebna se bude podílet jak v oblasti teoretické, tak praktické. Také pomůže podle možností s vybavením.
Byt 2+1 se nachází v prostorách ubytovny DPL. Je zasazen do běžného  přirozeného prostředí, kde se děti  budou potkávat s nájemníky.
Škole chybí podle paní ředitelky  finance na vybavení bytu - na zakoupení nového důstojného standardního nábytku a základního zařízení  kuchyně. Škola hledá zdroje v projektech , ale  i mezi drobnými dárci.
Najdou se podporovatelé  tohoto  projektu?

QR záložka pro mobilní telefon qr kód

Aktuality

Reforma psychiatrické péče
www.reformapsychiatrie.cz


O dětské a dorostové psychiatrii

Proč u nás není dostatek dětských psychiatrů. více

Na dětského psychiatra se čeká i půl roku. více
 


Komentované prohlídky historických interiérů nemocnice k 95. výročí založení dětské psychiatrie v Opařanech.
více


DPN Opařany zve na seminář Pervazivní vývojové poruchy u dětí. Seminář se uskuteční 23.5.2019 v refektáři DPN
příhláška a podrobnsti


Pozvánka na přednášku prof. Schmahla z Central Institute of Mental Health univerzity v Mannheimu na téma Dialektická behaviorální terapie adolescentů – východiska a klinická praxe.
více, pozvánka


2. Česká konference dětské psychologie 25.5.2019
více

34.čtení s herečkou Janou Plodkovou 19.2.2019 ve 14 hodin v refektáři.
plakát


33.čtení s herečkou Bárou Štěpánovou 31.1.2019 ve 14 hodin v refektáři.
více, plakát


Rozhovor s předsedou Asociace dětské a dorostové psychiatrie Jaroslavem Matýsem o tom, proč u nás není dostatek dětských psychiatrů
více


Zdravotní klaun v nemocnici 26.12.2018
více

Tradiční adventní koncert s Musica da Chiesa v DPN 13.12.18 v 17,00 hodin v Křížové chodbě v budově A.
Určeno pro děti a další zájemce i z řad veřejnosti.
plakát, foto, napsali o nás


Tradiční mikulášské setkání v divadle 5.12.2018.
více, foto
 


5. dobročinný adventní bazárek 2018
4. prosince 2018 14:30 - 18:00 hodin v refektáři DPN. Přijďte podpořit jak darem tak zase nákupem do příjemné předvánoční atmosféry barokního refektáře.
Zároveň zveme zájemce na Setkání nad kronikani 4.12.2018 od 14 hodin v čajovně.
plakát bazárek, kroniky, foto


32.čtení s hercem Jiřím Vyorálkem se koná 26.11.2018 ve 14 hodin v refektáři.
plakát, foto