Aktuality - podrobnosti

Komentované prohlídky historických interiérů nemocnice.

Prohlídku interiérů je nutné objednat předem na telefonním čísle 381 204 211 - recepce nemocnice.
Prohlédnout si areál nemocnice  mohou  návštěvníci  i  bez  průvodce.

4 kulturní památky : bývalý  jezuitský klášter  (interiéry -  křížová chodba, barokní refektář, muzejní prostory),  vodárenská věž, barokní brána