Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

Aktuality - podrobnosti

Loutky v nemocnici- Krásné zakončení prázdnin 2011

Loutky v nemocnici přijely mezi děti na dětskou psychiatrii v Opařanech.

Návštěvy sdružení „Loutky v nemocnici“ byly pro dětské pacienty i ošetřující personál inspirací, plné společné tvůrčí radostné pohody, v duchu svobodné kreativity i moudrosti oživených příběhů, jejichž pointa zasahovala často přímo k jádru potíží, které našim pacientům dělají starosti.

Děti tak mohly hravou formou vstřebávat povzbudivá poselství, inspiraci k pozitivnějším postojům v boji s vlastními životními trápeními, zprostředkovaná s laskavým, radostným optimismem, který sám byl podporou a inspirací.

Nejvděčnější ohlas jsme přirozeně zaznamenali u dětí, které se staly na několik dnů hlavními aktéry hry, tvůrci loutek a rekvizit. Většinou nadšeně žily příběhem a svými rolemi po celý čas přípravy vystoupení, své role a krátké scénky si někdy spontánně přehrávaly i v době jiných celodenních aktivit. Bylo vidět, že paradoxně možnost hrát roli mnohým poskytla autentický zážitek být sám sebou se svobodným vyjádřením i skrývaných emocí (zejména v těch cvičných přehráváních, při nichž byly zcela uvolněné), což rámec příběhu a role v něm bezpečně umožňoval.

Možnost prožít sebe samé v dobré roli, v roli nesoucí nějaký důležitý význam, postoj či charakteristiku, zjevně naplňovala děti radostí z objevování vlastních možností. Ze svědectví starších pacientů i z reakcí těch mladších bylo zřejmé, že pro děti byl milý a povzbuzující samotný emotivní zážitek společné týmové kreativní atmosféry.

Prožitky dětí byly významné i pro nás, ošetřující personál, k možnosti rozvíjení pozitivních impulsů z celé akce v další terapeutické práci s dětmi.
 


QR záložka pro mobilní telefon qr kód

Aktuality

Reforma psychiatrické péče
www.reformapsychiatrie.cz


O dětské a dorostové psychiatrii

Proč u nás není dostatek dětských psychiatrů. více

Na dětského psychiatra se čeká i půl roku. více
 


Komentované prohlídky historických interiérů nemocnice k 95. výročí založení dětské psychiatrie v Opařanech.
více


DPN Opařany zve na seminář Pervazivní vývojové poruchy u dětí. Seminář se uskuteční 23.5.2019 v refektáři DPN
příhláška a podrobnsti


Pozvánka na přednášku prof. Schmahla z Central Institute of Mental Health univerzity v Mannheimu na téma Dialektická behaviorální terapie adolescentů – východiska a klinická praxe.
více, pozvánka


2. Česká konference dětské psychologie 25.5.2019
více

34.čtení s herečkou Janou Plodkovou 19.2.2019 ve 14 hodin v refektáři.
plakát


33.čtení s herečkou Bárou Štěpánovou 31.1.2019 ve 14 hodin v refektáři.
více, plakát


Rozhovor s předsedou Asociace dětské a dorostové psychiatrie Jaroslavem Matýsem o tom, proč u nás není dostatek dětských psychiatrů
více


Zdravotní klaun v nemocnici 26.12.2018
více

Tradiční adventní koncert s Musica da Chiesa v DPN 13.12.18 v 17,00 hodin v Křížové chodbě v budově A.
Určeno pro děti a další zájemce i z řad veřejnosti.
plakát, foto, napsali o nás


Tradiční mikulášské setkání v divadle 5.12.2018.
více, foto
 


5. dobročinný adventní bazárek 2018
4. prosince 2018 14:30 - 18:00 hodin v refektáři DPN. Přijďte podpořit jak darem tak zase nákupem do příjemné předvánoční atmosféry barokního refektáře.
Zároveň zveme zájemce na Setkání nad kronikani 4.12.2018 od 14 hodin v čajovně.
plakát bazárek, kroniky, foto


32.čtení s hercem Jiřím Vyorálkem se koná 26.11.2018 ve 14 hodin v refektáři.
plakát, foto