Aktuality

Reforma psychiatrické péče
www.reformapsychiatrie.cz

O dětské a dorostové psychiatrii
více

Komentované prohlídky
více

Návštěvy od 27.5.2020 v DPN Opařany
více

11.5.2020 Zahájení výuky v budovách ZŠ při DPN
více

AMBULANCE a laboratoř OBNOVILY PROVOZ od 27.4. a 4.5.2020

Návštěvy od 27.4. v DPN Opařany
více

DPN Opařany zahájí od 20. dubna 2020 postupně plánovanou zdravotní péči, nejdříve lůžkovou a po té ambulantní.

Mimořádná opatření a doporučení, SZÚ - důležité odkazy
více

Stanovisko psychiatrické společnosti ČLS JEP - Psychiatrická péče v době ohrožení nákazou COVID-19.

Linka kolegiální podpory pro pracovníky ve zdravotnictví
+420 607 400 591
+420 720 219 618

plakát

Nemocnice České Budějovice připravila edukační video pro zdravotnický personál
více

Od 30.3.2020 pokračujeme na jednotlivých odděleních ve vzdělávacím procesu pacientů distanční formou vzdělávání se ZŠ při DPN Opařany.
informace ZŠwww.dpns.cz

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch poděkování 23.3.2020

Přátelé šijí pro nemocnici, šijeme i v nemocnici. Děkujeme všem!
foto

Omezení provozu ambulance dětské  a dorostové  psychiatrie a fyzioterapie v DPN.
více

Omezení provozu lékárny v DPN  výdej léků okénkem z ulice
více

Omezení provozu laboratoře KLT v DPN - výzva pro ambulantní pacienty.
více

Dne 19.3.2020 se ruší seminář v DPN Opařany PSYCHOFARMAKA V DĚTSKÉM A DOROSTOVÉM VĚKU
O náhradním termínu budeme informovat.
více