Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

Areál - kulturní památky

Areál nemocnice

Areál nemocniceAreál nemocnice se rozkládá na osmi hektarech a je v něm 27 staveb. Je účelově přizpůsoben poskytování zdravotních služeb a provozu zdravotnického zařízení.
Najdeme zde i víceúčelové sportoviště, zastřešený bazén a satelitní sportovní zázemí, relaxační a odpočinkové zóny.
Areál Dětské psychiatrické nemocnice představuje z urbanistického i architektonického hlediska hodnotný fenomén dokládající dlouhý vývoj půdorysné a hmotové skladby místa. Patrně od počátků osídlení lokality tvořila spojnice sídla s někdejší tvrzí páteř komunikačního systému. Toto řešení bylo převzato, zvýrazněno a doplněno kompozicí barokního areálu jezuitské rezidence. Ještě nová výstavba v 19. století s hlavní komunikační osou koresponduje. Rozvolnění této koncepce přinesla až postupná rozsáhlá expanze zástavby severním a západním směrem ve 20. století. Ta přinesla četné nové kvality, areál však byl rozvíjen spíše směrem k soběstačnosti a větší uzavřenosti.

Fotogalerie

Areál nemocnice

 

 
Park - kulturní památka

Podstatnou část areálu tvoří park, který je kulturní památkou. V rozlehlém parku nemocnice o ploše přibližně 4,5 ha se nachází 524 stromů. Park je osázen jak domácími parkovými stromy, tak i cizími druhy. Jsou zde i zajímavé dřeviny co do druhů či stáří, odhadovaného u nejstarších kolem 120 let. Po parku je značena naučná stezka s popisky vzácnějších stromů. Areál parku je zázemím pro sportovní programy, volnočasové aktivity a nabízí i relaxační zóny.

Historie parku


 

Brána Markéta - kulturní památka

Součástí bývalého klášterního komplexu je klášterní barokní brána zvaná „Markéta“ podle fresky vyobrazené v jejím štítě - sv. Markéta hází srp do žita.
Brána Markéta je situována severozápadně a s bývalou vjezdovou barokní bránou u kostela sv. Františka Xaverského na jihovýchodě tvoří páteř komunikačního schématu areálu.

sv. Markéta, pověst 

 

 


 

 

Budova A - kulturní památka

Pavilon "A" je nejstarší budovou nemocnice.Byla vybudována jezuity jako klášter z bývalé kamenné tvrze v letech 1717-1727. Refektář kláštera je zdoben vzácnými stropními freskami.

Ke klášterní rezidenci byl přistaven v r. 1735 Dienzehoferovský kostel , zasvěcený sv. Františku Xaverskému. Kostel má bohaté a vzácné vybavení, freskové malby a varhany z roku 1736. Po zrušení jezuitskéhu řádu připadl bývalý jezuitský majetek v Opařanech a Bernarticích roku 1773 studijnímu fondu .

 

Ve veřejné dražbě byl pak jezuitský majetek 28.3. 1825 zakoupen paní kněžnou Kvido Baduine z Paaru a byl spojen s Bechyní. V bývalém klášteře byly umístěny vrchnostenské úřady a byty úředníků. O klášteře se začalo mluvit jako o zámku .

R 1854 byl zámek nabízen zemskému výboru , ale až v r. 1887 byl najat zemským výborem a později -v roce 1889 koupen za účelem zřízení lůžkové péče pro psychiatrické dospělé pacienty.

V současnosti slouží budova k léčbě dětských pacientů .

 

Areál nemocniceRefektář v budově "A " / jídelna a obřadní místnost bývalého kláštera / je využíván jako společenská a konferenční místnost.
Kapacita 110 míst.
Strop refektáře je zdoben freskovými malbami a bohatými štuky.

 

 

Ze zdroje POPIS OKRESU BECHYŃSKÉHO Z ROKU 1928 : 
Nádherné dvéře z refektáře vymínil si kníže Paar a jsou nyní umístěny v bechyňském  zámku v jídelně. Steláře z bývalého refektáře dány do kostela v Bernarticích a Dobronicích, kde jich upotřebeno za postranní oltáře.

Fotogalerie
Kartuše


Hodiny  z r.1895 v areálu  nemocnice

Areál nemocnice  Více o historii hodin

 

 

 

 


 

Vodárenská věž - kulturní památka

Byla postavena v roce 1901 při rozšiřování lůžkové kapacity. Je vysoká 26,3m a do současnosti slouží jako zásobárna vody. Na věž vede  celkem 154   schodů.
Rekonstrukce věže probíhala v letech 1997 - 1999, samotné nádrže byly opraveny 1997 ( vyčištění a nový vnitřní i venkovní nátěr ). Objem nádrží je 85 m3 jedné a 95 m3 druhé nádrže.

Další informace

 

 


Kostel sv. Františka Xaverského v Opařanech

Areál nemocniceSoučasný kostel se nalézá na jižním konci obce, na křižovatce silnic Stádlec, Bechyně.  Majitelem je  církev římskokatolická.

Byl vystavěn v letech 1732-1735 na místě bývalého kostelíku z poloviny 17. století.

Základní kámen tohoto původního kostela, věnovaného rovněž sv. Františku Xaverskému, byl položen 17. dubna 1657 na místě bývalé, velice sešlé tvrze v horních Opařanech, tedy zřejmě v místě dnešního kostela. Dne 29. dubna 1659 byla nad vstupem kostela zazděna reliéfní kamenná deska s nápisem DIVO FRANCISKO XAVERIO SACRUM.O patronaci nad kostelem byla od jeho vysvěcení požádána jezuitská kolej jindřichohradecká, která zajišťovala v kostele bohoslužby. Od té byly pozemky s tvrzí odkoupeny pražskými Jezuity v roce 1679.

Zřejmě jeho úprava neodpovídala velkorysé výstavbě koleje či rezidence, zahájené stavebně v roce 1717, a tak dochází v roce 1732 k úplné demolici stávajícího kostela a v letech 1732-1735 k výstavbě nového kostela.

Jako autor návrhu nového kostela byl pověřen Kilián Ignác Dientzenhofer, jeden z nejslavnějších architektů své doby. Dientzenhofer řeší stavbu jako podélnou na půdorysu složeném ze dvou napříč položených oválů, k nimž byla přičleněna oválně pojatá předsíň a v závěru obdélné presbyterium s konvexními vnitřními stěnami.Tato dispozice připomíná stavby K. I. Dientzenhofera vzniklé po roce 1700. Zvláště názorově shodná je jezuitská stavba kostela sv. Klimenta v Praze.

Kostel je uvnitř vysoký  16 m , dlouhý 30 m a široký 10 m.

Malířská výzdoba kostela   byla připisována původně  Josefu Kramolínovi (1730-1802), ale  ukázalo  se,  že  by mu  v době  vysvěcení kostela bylo 5 let.  Iluzivní malba v hlavním oltáři je s největší pravděpodobností dílem jezuity slezského původu P. Jana Kubena. Malby   na klenbách provedl  František Antonín Müller ( 1693-1753). Součástí hlavního oltáře je i  obraz  Černé madony. Interiér  kostela představuje námětově bohatý , z velké části  dosud intaktně dochovaný obrazový komplex. Privilegované místo   bylo  určeno  nástropním malbám a hlavnímu oltáři, oslavujím titulárního světce. Originálním  rozvinutím témat vztahujících se k sv. Františkovi Xaverskému   je  vnitřní výzdoba opařanského kostela alespoň v českém prostředí unikátní

Korpus varhan hojně zlacený s řezbářskými ozdobami hrajících andělů postavil v roce 1730 Václav Pantočka, varhanář z Moravských Dačic. V roce 1760, tedy po dokončení interiéru, je zakoupen klaviaturní stolek od Vojtěcha Beera, varhanáře z Prahy.

Výstavba věže kostela byla dokončena až dodatečně kolem roku 1748.   

Kostel byl opakovaně opravován.

Majitel objektu, církev římskokatolická. Objekt je spojen s bývalou jezuitskou rezidencí – dnes Dětskou psychiatrickou nemocnicí – majitel objektu ČR

Zdroj :  www.oparany.cz, www.kostelycz.cz, PAMÁTKY JIŽNÍCH ČECH 2 2009, listopad  2016


EHD (www.ehd.cz)

Nemocnice se přihlásila k EHD - Dny evropského dědictví (European Heritage Days) již v roce 2004.

Dny evropského dědictví (European Heritage Days, dále EHD) každoročně
v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.
Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce - přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Proto jednotlivé země nebo i města vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví.
Hledání identity jedince žijícího v 21. století, ve stále více se globalizujícím světě - to je to, čemu EHD přispívají, a proto se těší stále vzrůstající oblibě a většímu zájmu.

Zdroj: http://www.shscms.cz/ehd/cz/

QR záložka pro mobilní telefon qr kód

Dárcovská SMS pro DPN Opařany
 

Více o DMS
Více o hipoterapii v DPN
Fotogalerie

Aktuality

12.9.2017 Čteme dětem s herečkou Ljubou Krbovou v nemocnici
plakát, foto


Dny evropského dědictví - 9. - 17. září 2017 v DPN Opařany
Zájemci o prohlidku památek a některých vybraných prostor v nemocnici včetně refektáře a malého muzea se mohou informovat na telefonním čísle 381 204 211 od 8.9.2017.
plakát, více, kulturní památky v DPN


Ambulance dětských psychiatrů praskají ve švech
více


Loutky v nemocnici přijedou o prázdninách za dětmi 22.8.- 25.8.2017
plakát


prim. MUDr. Josef Kříž
Dovolujeme si za DPN Opařany oznámit smutnou událost. Odešel navždy kolega, který po celý profesní život pracoval jako dětský a dorostový psychiatr v DPN Opařany. Čest jeho památce.
smuteční oznámení


Emma Srncová Výstava obrazů a litografií
3.8.- 2.10.2017 Městské muzeum Bechyně. Vernisáž 3.8.2017 v 17 hodin.
Emma Srncová podporuje DPN Opařany v projektu Heleny Schmaus Shoonerové Umělci dětem od r. 2004.
Její veselé obrazy a plakáty zdobí interiéry nemocnice.
plakát


Lékaři beží pro hospic. Připojte se i Vy!
Pozvánka pro dobročinný běh pro Domácí hospic Jordán 3.9.2017 v 17 hodin v Táboře.
Veškerý výtěžek ze startovného bude použit na provoz Domácího hospicu Jordán.
více, pozvánka


22.6.2017 21.čtení od 14.00 hod. Pan Potměšil se vrací za dětmi do nemocnice číst.
plakát, foto


1.6.2017 oslavíme Mezinárodní den dětí.
plakát


23.5.2017 od 14.00 hodin v divadle DPN s Jiřím Strachem 20.čtení.
více, plakát


Napsali o nás 3.4.2017 - ZN PLUS Editorial
více


19.5.2017 v DPN v divadle Loutky v nemocnici
plakát


Vernisáž a výstava v Městském muzeu Bechyně.
Helena Schmaus Shoonerová a DPN Opařany. Pohádky a děti.  10.6.2017 - 31.7.2017

více, pozvánka, plakát, foto, video, O paní Heleně Schmaus Shoonerové, Táborský deník, časopis Reunion


CIRKUS PACIENTO v DPN Opařany 4.4.-7.4.2017
www.zdravotniklaun.cz


19. Čtení 23.3.2017 ve 14 hodin v refektáři s Kateřinou Kairou Hrachovcovou
více, foto, plakát


23.2.2017 - Benefiční vystoupeni pro DPN Opařany a FN Plzeň Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit? Petr Čtvrtníček a Jiří Lábus
více

Koncert 16.3.2017 pro děti v DPN
více, plakát