Canisterapie
Canisterapie

Canisterapie tedy doslova znamená příznivé působení psa na zdraví člověka.
Terapie s využitím psů (ale i jiných zvířat) je oblastí relativně novou. Teprve v 70. letech 20. století se americký psycholog Boris M. Levinson jako jeden prvních badatelů začal vážně zajímat o terapeutický efekt vztahu mezi člověkem a zvířetem, v ČR se tento druh terapie začal rozvíjet teprve v 90. letech minulého století. V DPN Opařany je canisterapie jako podpůrná psychoterapeutická metoda součástí komplexní pedopsychiatrické rehabilitace od ledna roku 2002.


BOXER CATTY