Canisterapie

BRUSELSKÝ GRIFONEK CILLA

BRUSELSKÝ GRIFONEK CILLAZEMĚ PŮVODU: Belgie

POUŽITÍ: společenský pes

KLASIFIKACE FCI: Skupina 9, Společenská plemena Sekce 3, malá belgická plemena psů bez zkoušky z výkonu

CHOVÁNÍ A CHARAKTER (POVAHA): Grifonek je charakterizován jako malý, takřka dámský psík. Je inteligentní, činorodý, robustní, kvadratický, elegantní stavby těla i v pohybu. Klenuté čelo, malý nos a velké kulaté oči propůjčují grifonkům nápadný, téměř lidský výraz. Hrubosrstá varieta má nespornou výhodu v tom, že vůbec nelíná. Standard plemene popisuje grifonky jako vyrovnané psy, kteří jsou si vědomi vlastní důležitosti. V malém těle každého grifonka se skrývá velká osobnost a bezedný smysl pro humor. Jsou také bystří a nesmírně citliví, dokážou přesně vystihnout rozpoložení člověka a podle toho se přizpůsobit. Grifonci vyžadují neustálý kontakt s člověkem, potřebují mu být nablízku, být někomu oddáni. Bez dostatku pozornosti strádají. Výstižná je charakteristika: Kdyby mohli, vlezou si do vás. Milují úzký kontakt s člo-věkem a mazlení. Nemají rádi, když jsou ignorováni.Z výše uvedeného popisu vyplývá, že canisterapeutická práce grifonky naplňuje a jde naprosto v souladu s jejich přirozeností. S využitím grifonků jako canisterapeutických psů mají vynikající zkušenosti v USA i u nás v ČR.