Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

Ekonomicko provozní úsek, personální úsek, IKT

Ekonomicko provozní úsek

Náměstkyně pro ekonomiku a provoz
Jitka Kopcová, MBA
telefon: 381204217
 
Finanční a materiálová účtárna
Pavla Nováková, diplomovaný ekonom
telefon: 381204219
Pokladna
Jana Jílková
telefon: 381204218

Vedoucí technického provozu - z pověření
Milan Sviták
telefon: 725351371
e-mail: milan.svitak@dpnoparany.cz


Informační a komunikační technologie

Správce IKT
Lukáš Trča
telefon: 381204216
e-mail: lukas.trca@dpnoparany.cz


Úsek personalistiky a kvality

Náměstkyně pro personalistiku a kvalitu
Ing. Tatjana Nagyová
telefon: 381204294
e-mail: tatjana.nagyova@dpnoparany.cz

Mzdová účtárna
Ilona Kafková
telefon: 381204265
e-mail: ilona.kafkova@dpnoparany.cz

Stravovací provoz
Alena Kosová, vedoucí
telefon: 381204220
e-mail: alena.kosova@dpnoparany.cz

QR záložka pro mobilní telefon qr kód

Aktuality

Reforma psychiatrické péče
www.reformapsychiatrie.cz


O dětské a dorostové psychiatrii

Proč u nás není dostatek dětských psychiatrů. více

Na dětského psychiatra se čeká i půl roku. více
 


Pozvání ke 36. Čtení s přáteli dětem v nemocnici. 25.6.2019 ve 14 hodin v refektáři budovy A s herečkou Terezou Vítů.
plakát


Den dětí v nemocnici 2019
více, foto


Vyšel vzdělávací vlastní specializovaný výcvik specializačních oborů - Program Dětská a dorostová psychiatrie
více
35. Čtení s přáteli v nemocnici 28.5.2019 od 14 hodin v refektáři s Janem Potměšilem
více
Projekt DPN s MOTOR JIKOV Group a.s. Hudebka v nemocnici
více

Komentované prohlídky historických interiérů nemocnice k 95. výročí založení dětské psychiatrie v Opařanech.
více


DPN Opařany zve na seminář Pervazivní vývojové poruchy u dětí. Seminář se uskuteční 23.5.2019 v refektáři DPN
příhláška a podrobnosti


Pozvánka na přednášku prof. Schmahla z Central Institute of Mental Health univerzity v Mannheimu na téma Dialektická behaviorální terapie adolescentů – východiska a klinická praxe.
více, pozvánka


2. Česká konference dětské psychologie 25.5.2019
více

34.čtení s herečkou Janou Plodkovou 19.2.2019 ve 14 hodin v refektáři.
více, plakát


33.čtení s herečkou Bárou Štěpánovou 31.1.2019 ve 14 hodin v refektáři.
více, plakát


Rozhovor s předsedou Asociace dětské a dorostové psychiatrie Jaroslavem Matýsem o tom, proč u nás není dostatek dětských psychiatrů
více


Zdravotní klaun v nemocnici 26.12.2018
více