Fotogalerie

Fotogalerie - aktuální

Seminář k problematice ADHD, který se konal dne 5. února 2020 od 10.00 do 12.30 hodin v Parlamentu České republiky Foto
39. Čtení v refektáři nemocnice s Romanem Štolpou 13.2. 2020 od 14.hodin. Foto
Cirkus paciento v DPN Opařany se Zdravotním klaunem 7.2.2020 od 10.00 hodin v divadélku nemocnice. Foto
6. dobročinný adventní bazárek 2019 Foto
27.11. 2019 DPN na vernisáži a vánoční prodejní výstavè v kině Portyč Foto
Jirkův bubenický adventní koncert pro děti 2.12 .2019 Foto
37. Čtení s přáteli dětem v nemocnici 29.8.2019 s fotografkou Lenkou Hatašovou Foto
Den dětí 2019 Foto
35. Čtení s přáteli v nemocnici 28.5.2019 od 14 hodin v refektáři s Janem Potměšilem Foto
34.čtení s herečkou Janou Plodkovou 19.2.2019 ve 14 hodin v refektáři. Foto
33.čtení s herečkou Bárou Štěpánovou 31.1.2019 ve 14 hodin v refektáři. Foto
Tradiční mikulášské setkání v divadle 5.12.2018. Foto
Tradiční adventní koncert s Musica da Chiesa v DPN 13.12.18 v 17,00 hodin v Křížové chodbě v budově A. Foto
32.čtení s hercem Jiřím Vyorálkem se koná 26.11.2018 ve 14 hodin v refektáři. Foto
5. dobročinný adventní bazárek 2018 Foto
29. Čtení s Terezou Kostkovou 21.6.2018 v refektáři nemocnice Foto
Jubilejní 30.čtení dětem s přáteli v nemocnici 24.9.2018 s Janem Potměšilem Foto
23.6.2018 - Oslavy 750 let obce Opařany - Vláček v DPN Foto
20.6.2018 DPN dostala pozvání na benefiční galakoncert Rolanda Villazóna pro Zdravotního klauna. Foto
Svatohorská pouť dobročinnosti - 16.6.2018 Foto
Filip Tomsa četl dětem 19.3.2018 27. Čtení s přáteli v nemocnici. Foto
Jubilejní výstava Heleny Schmaus Shoonerové 2.3.2018 Foto
23.čteni 20.2.2018 s Ivanou Andrlovou Foto
4.ročník 2018 Čteme s přáteli dětem v nemocnici zahajujeme 23.1.2018 ve 14 hodin s paní Irenou Fuchsovou Foto
23.čteni s Kajetánem Písařovicem 17.10. 2017 Foto
31.10.2017 tvůrčí dýňování v ergoterapii DPN Foto
10.10.2017 v DPN Opařany jednala Asociace psychiatrických nemocnic a psychiatrických léčeben ČR Foto
Delegace lékařů z Japonska v DPN 12.9.2017 Foto
22.6.2017 21.čtení od 14.00 hod. Pan Potměšil se vrací za dětmi do nemocnice číst. Foto
19. Čtení 23.3.2017 ve 14 hodin v refektáři s Kateřinou Kairou Hrachovcovou a Petrem Čtvrtníčkem Foto
18. Čtení 16.2.2017 se Zdeňkem Mahdalem Foto
Mikulášská nadílka 2016 Foto

Dobročinný adventní bazárek 6.12.2016

Foto
16. čtení s Alešem Procházkou 29.11.2016 Foto

Pozvání dětí DPN do ateliérů TV Nova 25.11.2016

Foto
Vernisáž Vánoční prodejní výstavy 2016 Foto
90. výročí založení školy při DPN Opařany Foto
15. čtení s herečkou a dabérkou Pavlou Vojáčkovou 18.10.2016 v DPN Foto
10.10.2016 10.00 hod. v DPN přednáška Doc. MUDr. Evy Malé CSc. u příležitosti Světového dne duševního zdraví. Foto

Návštěva ze Slovenska 23.9.2016 v DPN Opařany

Foto
14.9.2016 - 14. čtení v nemocnici pro děti s Danou Syslovou Foto
14.6. 2016 ČTEME dětem po třinácté. Tentokrát s Klárou Pollertovou - Trojanovou Foto

7.6. 2016 ČTEME dětem v ZŠ při DPN Opařany se Školskými sestrami sv. Františka z Assisi

Foto
Den dětí 2016 v DPN Foto
Den dětí 2016 s AČR 26.5.2016 Foto
Loutky v nemocnici - květen 2016 Foto
Čteme dětem po 10. Tentokrát s Bárou Basikovou 16.3.2016 Foto
Projekt Hudebka Motoru Jikov s Petrem Čtvrtníčkem v Opařanech Foto
8.čtení 25.1.2016 v 15,30 hodin s Danielem Bambasem v DPN Foto
Řádový den ŘSLJ 19.12.2015 Foto

6. Čtení s Vladislavem Benešem 4. listopadu 2015

Foto
25.9.2015 otevření rekonstruované haly pro pohybové aktivity Foto
Cirkus paciento  v DPN Opařany  1.10.-2.10.2015 Foto
5. Den kronik 30.10.2015 Foto
Slavnostní zahájení školního roku 2015/2016 Foto
23.7.2015 setkání dětí s paní Šárkou Váchovou v divadle nemocnice Foto
8. června 2015 proběhla vernisáž výstavy arteterapie Foto
23.6.2015 čteme se Zdeňkem Podhůrským Foto
25.5.2015 Čteme dětem s Janem Čenským Foto
24.4.2015 2. Čteme dětem s Davidem Vávrou Foto
27.3.2015 Čteme dětem s Janem  Potměšilem Foto

90 let DPN Opařany jsme připoměli na vědecké schůzi Psychiatrické společnosti ČLS JEP v Praze 3.12.2014 a slavnostním semináři v DPN Opařany 4.12.2014

Foto

Dobročinný adventní bazárek 17.12.2014

Foto
4. den kronik 2014 Foto

Výstup na věž 2.ročník 2014

Foto
V  červenci 2014 již 6.  svatba v historii  po  roce 2000 Foto

5. výstava naší nemocnice s akademickou malířkou Helenou Schmaus Shoonerovou

Foto
Výstava arteterapie - červenec 2014 Foto
23.5. 2014  s Klauny  záchranáři  Foto

10. sjezd psychiatrické společnosti PS ČLS JEP ve Špindlerově Mlýně 12.-15.6.2014

Foto

Jarní roztávání - výstava arteterapie 2014

Foto
Kroniky DPN 2014 Foto
Předání daru v hodnotě 100 000,- od MOTOR JIKOV Group.a.s. na koncertu dechové hudby Jižani Foto
Prodejní výstava Písek 2013 Foto
Koncert Musica da Chiesa 2013 Foto
Řádový den k poctě sv. Lazara 14. 12. 2013 Foto
Výstava k významu dětské psychiatrie v Opařanech Foto
XVII. Opařanské dny 2013 Foto
Se záchrankou v nemocnici o prázdninách trochu jinak - červenec 2013 Foto
28.6.2013 proběhl slavnostní akt k přejmenování léčebny na nemocnici. Foto
Dětský den 2013 Foto
Výlet do Muzea čokolády a marcipánu v Táboře - březen 2013  Foto
Koncert dechovky Jižani 13.12.2012 i pro děti z léčebny v koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích Foto
Mikulášská nadílka Foto
8. vánoční koncert MUSICA DA CHIESA v léčebně, 2012 Foto
Seminář Schizofrenie v dětském a adolescentním věku a Emoční vývoj v dětsví, 2012 Foto
Český den proti rakovině 2012 Foto
Děti v Praze na slavnosti - 17.12.2011 Foto
4.12.2011 přijely z Prahy za dětmi Múzy dětem do léčebny. Foto
Pohádkový les 2011 – 3. ročník Foto
Hipoterapie 2011 Foto
DPL Opařany nabídla prostory pro cvičný byt Základní škole při léčebně od 1.5.2011 Foto
Hromadné sázení stromů a stromků Foto
V pátek 9.9. 2011 léčebnu navštívila návštěva ze Slovinska Foto

Divadlo v DPL ovládli Podzimníčci a skřítkové - listopad 2011

Foto
Jihočeská záchranka otevřela v léčebně nové výjezdové místo květen 2011

Foto

Velikonoční výstava 2011

Foto

Loutky v DPL Opařany – srpen 2010 Foto
Loutky v nemocnici v léčebně 2.6.2010

Foto

14. ročník v Opařanech - Český den proti rakovině Foto
Mezinárodní den dětí v léčebně 31.5.2010.

Foto

Nový sponzor od r. 2009 podporuje pracovní terapii v DPL.

Foto

Pomáháme - výstava pro Stonožku 1.4.2010 Foto
Řádový den - slavnostní den Řádu svatého Lazara 12.12.2009

Foto

Adventní koncert 10. prosince 2009 Foto
Výstava v kině Portyč v Písku po šesté 2.12.-20.12.2009 Foto
XV. Opařanské dny 18.-19.9.2009 Foto
O paní Heleně Schmaus Shooner a o léčebně. Foto
Den dětí - červen 2009 Foto
Stonožková Kutná Hora - květen 2009 Foto
Den plný pohádek - duben 2009 Foto
Nové dřevořezby na farmě - květen 2009 Foto
Velikonoční výstava 2009 Foto
Pozvání do ZŠ Kladská - duben 2009 Foto

18. koncert Hnutí na vlastních nohou Stonožka v Lucerně - 5.12.2008

Foto

Řádový den Řád sv. Lazara Jeruzalémského - 13.12.2008

Foto
Předvánoční koncert MUSICA DA CHIESA - prosinec 2008 Foto
Otevření nové haly pro florball - listopad 2008 Foto
Předání rekonstruované budovy B a školy - listopad 2008 Foto
Vojenské přehlídky - říjen 2008 Foto
Aspergerův syndrom - říjen 2008 Foto
Křest CD Pepy Vágnera - říjen 2008 Foto
Podpora enviromentální výchovy, vzdělávání a osvěty na školách. - říjen 2008 Foto
Rok provozu RRC v budově G - září 2008 Foto