14.6. 2016 ČTEME dětem po třinácté. Tentokrát s Klárou Pollertovou - Trojanovou