Řád sv. Lazara Jeruzalémského pozval v čase předvánočním děti na svůj Řádový den do Prahy 15.12.2012.