Řádový den Českého velkopřevorství ŘSLJ v sobotu 10. prosince 2016