Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

Hiporehabilitace

Hiporehabilitace v podmínkách DPN Opařany

Hiporehabilitace zahrnuje všechny formy terapie pomocí koně:
  • hipoterapii
  • rekreační a sportovní jezdectví handicapovaných (paradrezúra a paravoltiž)
  • léčebně - pedagogické ježdění
Hipoterapie je léčebná jízda na koni s cílem zlepšit zdravotní stav klientů na principu stimulace jezdce trojrozměrným pohybem koně. Tento pohyb napodobuje chůzový mechanismus člověka a vede k uvolnění spasticity. Toto napomáhá k nácviku chůze, koordinace pohybu, tréninku rovnováhy, posilování ostatního svalstva se sklonem k oslabení. Používá se zejména u dětí s dětskou mozkovou obrnou, lehkou mozkovou dysfunkcí, skoliózami, ortopedickými vadami a dechovými obtížemi, roztroušenou mozkovou sklerózou.
Léčebně- pedagogické ježdění, na které dojíždí někteří naši pacienti do Farmy Y v obci Cunkov, si neklade za cíl nápravu pohybových vad a nedostatků jako fyzioterapeutická hipoterapie, ale jedná se o speciální formu psychoterapie a socioterapie pomocí koně. Kůň koriguje psychické a fyzické příznaky vyvolané duševní chorobou a poruchami chování dětí a adolescentů. Tato forma léčby je indikovaná lékařem a pacient má stanoven individuální terapeutický cíl jak lékařem, tak sestrou. Nejčastějším terapeutickým záměrem bývá uvolnění pozitivních emocí, rozvoj empatie, citová saturace, podpora sociálních dovedností, posílení autoregulačních mechanismů nebo rozvoj pečovatelských postojů. Míru splnění či nesplnění cíle hodnotím formou zápisu na žádance o rehabilitačně resocializační služby RRC DPN po skončení ordinovaného cyklu /nejčastěji 6- 10 intervencí/ nebo při ukončení terapie z jiných důvodů. Tato žádanka se stává součástí zdravotnické dokumentace pacienta a se zápisy dále pracují ošetřující lékař a skupinová sestra.
Terapie se dvakrát týdně účastní po 8 pacientech ze 6 stanic. Připravují se již během cesty, domlouvají si ve dvojicích postup prací, pořadí jízdy a většinou i vyslovují přání starat se o Gracii, Fčelku, Fidorku nebo jinou konkrétní klisničku- vždy vzpomínají na tu, o kterou pečovaly minule. Ve stáji s dětmi pracují instruktoři a podle jejich schopností více či méně řídí čistění a sedlání koně. Tam, kde dítě projevuje nejistotu nebo strach, ho povzbuzují a pomáhají, zasahují, když je děti potřeba zklidnit nebo přimět k práci.
Na vyjížďku nebo do jízdárny jeden z dvojice pacientů jede na koni, druhý mu koně vede, v polovině se vymění. Po návratu do stáje následuje odsedlání a opět čistění a pak pro děti nejoblíbenější část – krmení za odměnu.
Za hiporehabilitací dojíždíme pravidelně za Opařany na Cunkov několik let.
Na program přispívají plně sponzorské aktivity. Provozní náklady nese nemocnice. Program je určen pro vybrané pacienty lékařem.

Fotogalerie

QR záložka pro mobilní telefon qr kód

Aktuality

Reforma psychiatrické péče
www.reformapsychiatrie.cz


O dětské a dorostové psychiatrii

Proč u nás není dostatek dětských psychiatrů. více

Na dětského psychiatra se čeká i půl roku. více
 


Pozvání ke 36. Čtení s přáteli dětem v nemocnici. 25.6.2019 ve 14 hodin v refektáři budovy A s herečkou Terezou Vítů.
plakát


Den dětí v nemocnici 2019
více, foto


Vyšel vzdělávací vlastní specializovaný výcvik specializačních oborů - Program Dětská a dorostová psychiatrie
více
35. Čtení s přáteli v nemocnici 28.5.2019 od 14 hodin v refektáři s Janem Potměšilem
více
Projekt DPN s MOTOR JIKOV Group a.s. Hudebka v nemocnici
více

Komentované prohlídky historických interiérů nemocnice k 95. výročí založení dětské psychiatrie v Opařanech.
více


DPN Opařany zve na seminář Pervazivní vývojové poruchy u dětí. Seminář se uskuteční 23.5.2019 v refektáři DPN
příhláška a podrobnosti


Pozvánka na přednášku prof. Schmahla z Central Institute of Mental Health univerzity v Mannheimu na téma Dialektická behaviorální terapie adolescentů – východiska a klinická praxe.
více, pozvánka


2. Česká konference dětské psychologie 25.5.2019
více

34.čtení s herečkou Janou Plodkovou 19.2.2019 ve 14 hodin v refektáři.
více, plakát


33.čtení s herečkou Bárou Štěpánovou 31.1.2019 ve 14 hodin v refektáři.
více, plakát


Rozhovor s předsedou Asociace dětské a dorostové psychiatrie Jaroslavem Matýsem o tom, proč u nás není dostatek dětských psychiatrů
více


Zdravotní klaun v nemocnici 26.12.2018
více