Archiv

Ředitelka Dětské psychiatrické léčebny Opařany vyhlašuje výběrové řízení na pozici: - ekonomický/á náměstek/kyně

                                                                                   

Ekonomický náměstek/náměstkyně 

Počet pracovních míst: 1
Pracovní poměr: Založený jmenováním na vedoucí pracovní místo
Zkušební doba: 6 měsíců
Pracovní doba: Pravidelná, jednosměnný provoz, týdenní pracovní doba 40 hod.
Kvalifikační požadavky a znalosti: VŠ ekonomického směru. Minimálně 10 let praxe v ekonomické oblasti, z toho minimálně 5 let ve vedoucí pozici. Výborná znalost účetní a daňové legislativy příspěvkových organizací. Znalost zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR. Znalost zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Znalost úhradové vyhlášky - financování ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění. Znalost problematiky strukturálních fondů EU. Pokročilá znalost PC: Microsoft, Excel, Word, PowerPoint a jeden či více účetních systémů - Vema výhodou. Praxe v odvětví zdravotnictví a příspěvkové organizaci na obdobných vedoucích pozicích vítána.
Charakteristika pracovní náplně Stanovování finanční strategie organizace. Zpracovávání analýz efektivnosti vynakládaných finančních prostředků. Odpovědnost za realizaci veřejných zakázek prostřednictvím elektronického  tržistě.Odpovědnost za účetní uzávěrku organizace a předkládání účetních informací do státní pokladny. Realizace projektů z operačních programů (SF EU). Odpovědnost za zpracování analýz pro jednání se zdravotními pojišťovnami. Organizování externích auditů ve vazbě na účetnictví státu. 
Další požadavky: Trestní bezúhonnost, analytické myšlení, organizační a komunikační dovednosti, příjemné vystupování a prezentační dovednosti, aktivní a tvůrčí přístup k práci, odolnost vůči stresu.
Platové podmínky: Podle § 122 odst. 1 zákoníku práce, platová třída 13 (do 26.120 Kč podle délky odborné praxe) + příplatek za vedení, osobní příplatek podle rozsahu, kvality a výsledků práce
Obsah přihlášky k výběrovému řízení: Žádost o zařazení do výběrového řízení, osobní dotazník, strukturovaný životopis s přehledem dosavadní odborné praxe, kopie dokladů o vzdělání, osvědčení dle zák. 451/91 Sb. (možno dodat při nástupu), výpis z trestního rejstříku ne starší 3 měsíců, souhlas s využitím poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení
  Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit.
Uzávěrka přihlášek:  30.11.2012
Nástup:    2.1.2013
Forma přihlášky: Písemná, označení obálky: "Výběrové řízení"
Adresa: Dětská psychiatrická léčebna, 391 61 Opařany 121