Archiv

Ředitelka Dětské psychiatrické nemocnice Opařany vyhlašuje výběrové řízení na pozici: - náměstek/kyně pro ošetřovatelskou péči

                                                                                   

Náměstek / náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

Počet pracovních míst: 1
Pracovní poměr: Založený jmenováním na vedoucí pracovní místo
Zkušební doba: 6 měsíců
Pracovní doba: Pravidelná, jednosměnný provoz, týdenní pracovní doba 40 hod.
Kvalifikační požadavky a znalosti: Vysokoškolské vzdělání v oboru ošetřovatelství, 5 let praxe ve zdravotnictví z toho nejméně 3 roky na lůžkovém oddělení, držitel/ka osvědčení pro výkon zdravotnického povolání bez odbor. dohledu.
Další požadavky: Morální a občanská bezúhonnost; zdravotní způsobilost; řídící, organizační a komunikační schopnosti; praxe v řídící funkci a v oboru dětská a dorostová psychiatrie výhodou.
Platové podmínky: Podle § 122 odst. 1 zákoníku práce, platová třída 12, platový tarif podle délky odborné praxe 20.990 - 28.250 Kč, příplatek za vedení, po zapracování možnost přiznání osobního příplatku.
Obsah přihlášky k výběrovému řízení: Žádost o zařazení do výběrového řízení, osobní dotazník, strukturovaný životopis s přehledem dosavadní odborné praxe, kopie dokladů o vzdělání včetně osvědčení pro výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu, osvědčení dle zák. 451/91 Sb. (možno dodat při nástupu), výpis z trestního rejstříku ne starší 3 měsíců, souhlas s využitím poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení
  Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit.
Uzávěrka přihlášek:  31.10.2013
Nástup:  dohodou
Forma přihlášky: Písemná, označení obálky: "Výběrové řízení"
Adresa: Dětská psychiatrická nemocnice, 391 61 Opařany 121