8. vánoční koncert MUSICA DA CHIESA v léčebně, 2012

Fotodokumentace z koncertu Musica Da Chiesa v DPN Opařany