Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

Odborné služby - lůžková část

Odborné služby

Nabídka odborných vyšetření

Odborné službyVyšetření    pedopsychiatrické,  klinické  psychologické,  pediatrické, laboratorní. Indikovaná   další    vyšetření  jsou zajištěna v   nemocnici v Táboře, Českých Budějovicích a na dalších specializovaných pracovištích.
V areálu  nemocnice  je  dostupná   lékárna ,  odběrová   laboratoř,  ambulantní  pracoviště , Základní  škola   při  nemocnici,  stanoviště  Záchranné  zdravotnické služby Jihočeského  kraje.

Nabídka  léčebných  programů

Medicínské  intervence, léčebný  režim, léčebné  programy, komplexní diferencovaná ošetřovatelská péče, vzdělávací  proces.

Ústavní lékařská pohotovostní služba

Nepřetržitá dostupnost lékařské péče pro pacienty hospitalizované, dostupnost profesionální telefonní psychoterapeutické pomoci, nabídka krizové intervence - osobní konzultace formou psychoterapeutického pohovoru, konziliární činnost,  informace rodičům v době návštěv.

Návštěvní dny

Nejsou časově omezeny. Nemocnice nabízí ubytování rodičů v ubytovacím zařízení na standardně vybavených jedno , dvoulůžkových pokojích a apartmánech. K nabídce patří i možnost stravování v jídelně stravovacího provozu.
Návštěvu je vhodné  si  domluvit telefonicky předem na oddělení, kde je dítě léčeno.
Návštěvní řád

Informace o zdravotním stavu

Podávají lékaři osobně nebo telefonicky v pracovních dnech v časech 10,00-12,00 hodin a 14,00 -15,00 hodin. 
V mimopracovní době, o víkendech a svátcích poskytuje informace lékař v ústavní pohotovostní službě.

QR záložka pro mobilní telefon qr kód

Aktuality

Reforma psychiatrické péče
www.reformapsychiatrie.cz


O dětské a dorostové psychiatrii

Proč u nás není dostatek dětských psychiatrů. více

Na dětského psychiatra se čeká i půl roku. více
 


Komentované prohlídky historických interiérů nemocnice k 95. výročí založení dětské psychiatrie v Opařanech.
více


DPN Opařany zve na seminář Pervazivní vývojové poruchy u dětí. Seminář se uskuteční 23.5.2019 v refektáři DPN
příhláška a podrobnsti


Pozvánka na přednášku prof. Schmahla z Central Institute of Mental Health univerzity v Mannheimu na téma Dialektická behaviorální terapie adolescentů – východiska a klinická praxe.
více, pozvánka


2. Česká konference dětské psychologie 25.5.2019
více

34.čtení s herečkou Janou Plodkovou 19.2.2019 ve 14 hodin v refektáři.
plakát


33.čtení s herečkou Bárou Štěpánovou 31.1.2019 ve 14 hodin v refektáři.
více, plakát


Rozhovor s předsedou Asociace dětské a dorostové psychiatrie Jaroslavem Matýsem o tom, proč u nás není dostatek dětských psychiatrů
více


Zdravotní klaun v nemocnici 26.12.2018
více

Tradiční adventní koncert s Musica da Chiesa v DPN 13.12.18 v 17,00 hodin v Křížové chodbě v budově A.
Určeno pro děti a další zájemce i z řad veřejnosti.
plakát, foto, napsali o nás


Tradiční mikulášské setkání v divadle 5.12.2018.
více, foto
 


5. dobročinný adventní bazárek 2018
4. prosince 2018 14:30 - 18:00 hodin v refektáři DPN. Přijďte podpořit jak darem tak zase nákupem do příjemné předvánoční atmosféry barokního refektáře.
Zároveň zveme zájemce na Setkání nad kronikani 4.12.2018 od 14 hodin v čajovně.
plakát bazárek, kroniky, foto


32.čtení s hercem Jiřím Vyorálkem se koná 26.11.2018 ve 14 hodin v refektáři.
plakát, foto