Opařanské dny 2007

Pozvánka na XIV. OPAŘANSKÉ DNY 2007

P O Z V Á N K A

Dětská psychiatrická léčebna Opařany

ve spolupráci se 

subsekcí dětské a dorostové psychiatrie
Psychiatrické společnosti ČLS JEP


Vás srdečně zve na

XIV. OPAŘANSKÉ DNY 2007 

celostátní odbornou konferenci dětské a dorostové psychiatrie,
která se koná u příležitosti

120. výročí psychiatrie v Opařanech

1887 - 2007

Datum konání: 21. 9. – 22. 9. 2007

 

Okruhy témat:
  • úzkostné poruchy
  • bipolární porucha
  • ADHD
  • sexuální deviace u dětí a adolescentů
  • farmakoterapie
  • nefarmakologické přístupy léčby
  • psychiatrická rehabilitace
  • zkušenosti z praxe
  • varia

 

Účastnický poplatek:    650,-- Kč/1 osoba
Stravování:    servis stravovacích služeb DPL
Ubytování:    ubytovací servis DPLubytovací servis mimo DPL
Nabízíme:    možnost dataprojekce, posterů atd.Součástí programu je společenský večer

MUDr. Ludmila Viktorová
koordinátorka odborné části   

MUDr. Iva Hodková ředitelka DPL

 

Podrobné informace + přihláška: www.dpnoparany.cz
Přihlášku k aktivní účasti zašlete nejpozději do 30. 6. 2007,
k účasti, ubytování a stravě do 30. 7. 2007
e-mailem, faxem nebo poštou.

Adresa: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany
E-mail: dpnoparany@dpnoparany.cz, Fax: 381 204 210, Tel.: 381 204 211

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka.pdf pdf verze pozvánky 66.3 Kb