Publikační činnost našich lékařů

Publikační činnost našich lékařů a psychologů

Články v odborných periodicích

HAVELKOVÁ, Anna, Kateřina BARTOŠOVÁ a David HAVELKA. Prevalence of parents and children living with parental severe mental illness: A scoping review. Československá psychologie. Praha: Academia, 2023, roč. 67, č. 1, s. 63-81. ISSN 0009-062X. doi:10.51561/cspsych.67.1.63.

ŠEBÁNKOVÁ, Lucie a David HAVELKA. Diagnostika a intervence u sociálně podmíněného mentálního postižení: kvalitativní studie v praxi českých pedagogicko-psychologických poraden. E-psychologie. Českomoravská psychologická společnost, 2022, roč. 16, č. 2, s. 1-22. ISSN 1802-8853. doi:1802-8853.

Stať ve sborníku

HAVELKOVÁ, Anna, David HAVELKA a Kateřina BARTOŠOVÁ. Hidden Heroes - Children Of Parents With Severe Mental Illness In School Practice. In Güneyli, Ahmet; Silman, Fatoş. European Proceedings of International Conference on Education and Educational Psychology. 1st Edition. Madrid, Spain: European Publisher, 2022. s. 184-196. ISBN 978-1-80296-959-7. doi:10.15405/epiceepsy.22123.16.

Popularizační texty a aktivity

JIROUŠKOVÁ, Daniela a David HAVELKA. Stereotypy a předsudky v praxi pedagoga mateřské školy. Wolters Kluwer, 2023. s. 7-9. ISSN 2571-0591.

HAVELKA, David. Emoční dysregulace, sebevražedné chování a sebepoškozování z pohledu dialektické behaviorální terapie. 2022.

HAVELKA, David. Velká dětská trápení. Český rozhlas České Budějovice, 2022.

Prezentace na konferencích

ŠEBÁNKOVÁ, Lucie a David HAVELKA. Diagnostika a intervence u sociálně podmíněného mentálního postižení: kvalitativní studie v praxi českých pedagogicko-psychologických poraden. 2022.

HAVELKOVÁ, Anna, David HAVELKA a Kateřina BARTOŠOVÁ. Hidden Heroes - Children of parents with severe mental illness in school. In ICEEPSY 2022: The 13th International Conference on Education & Educational Psychology. 2022. doi:10.15405/iceepsy2022(1986-3020).

HAVELKOVÁ, Anna, David HAVELKA, Kateřina BARTOŠOVÁ a Eliška KUBOVČÍKOVÁ. Prevalence rodičovství mezi pacienty se závažnou duševní poruchou : Předběžné výsledky. In Sociálne procesy a osobnosť 2022 : 23. ročník medzinárodnej konferencie, Stará Lesná. 2022. ISBN 978-80-89524-69-3.

Uspořádání workshopu

HAVELKOVÁ, Anna a David HAVELKA. Děti rodičů se závažným duševním onemocněním. 2022.