Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

Projekty

Projekty

 

norway grants

 

CZ 0167 – ZKVALITNĚNÍ PROSTŘEDÍ A PÉČE O DĚTSKÉ PSYCHIATRICKÉ PACIENTY

podrobnosti


Projekty
Hnutí na vlastních nohou
www.stonozka.org

Hlavní myšlenkou Hnutí na vlastních nohou je práce s dětmi k rozvoji jejich etického cítění, ukázat a vysvětlit dětem, co to znamená pracovat pro vlastní cíle, pomáhat druhým, nemocným, potřebným, kamarádům. Děti v několika zemích proto malují vánoční přání, která se dnes prodávají již po celém světě. Prezidentka Hnutí, paní Bela Gran Jensen, je patronkou DPN Opařany a podporuje tak rozvoj moderní dětské psychiatrie.

Projekty

 


 

Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského

Řád sv. Lazara Jeruzalémského podporuje DPN Opařany od roku 2005.
Nemocnici podporuje a financuje v mnoha samostatných projektech , dále pak se Stavitelstvím Řehoř s.r.o a v předchozích letech s Hnutím na vlastních nohou.
Projekty jsou zaměřeny na rehabilitační a socioterapeutické programy .
Koncerty - jarní koncerty, k výročím , vánoční, výlety, dárky, návštěvy členů řádu v nemocnici za dětmi, na slavnostech nemocnice , opakované financování nákupu různého materiálu pro rehabilitačně resocializační centrum- ergoterapii , malířskou a keramickou dílnu.
Další podporované programy - Múzy dětem, Loutky v nemocnici, návštěva pana režiséra Stracha , pozvání na Řádové dny na konci kalendářního roku, setkání s členy řádu, zajímavé prohlídky muzeí a Prahy.
Řád podpořil finanční částkou nákup automobilu VW ve spolupráci s Hnutím na vlastních nohou a Stavitelstvím Řehoř s.r.o .
www.oslj.cz

Projekty

 


 

Projekty
Motor Jikov Group, a.s.

Společnost Motor Jikov Group, a.s. České Budějovice podporuje v Dětské psychiatrické nemocnici Opařany od r. 1999 sponzorsky projekty rehabilitačně resocializačních programů.
V celkové částce 1 120 000 Kč se významně podílí na rozvoji a stabilizaci psychiatrické rehabilitace.
Společnost podpořila

Venkovní 2 pingpongové stoly a 2 venkovní basketbalové koše
Vybavení pro sportovní a pohybové programy
Rekonstrukce Klubu a vybavení nábytkem
Miniatur golf 9+ 9 polí
Vybavení cvičné kuchyňky
Financování programu canisterapie, hipoterapie
Venkovní trampolína a výcvik terapeutů
Hydromasážní vana Alfa 40 - r. 2008
Lanovou pyramidu - r. 2010

 


 

 

Projekt s podporou Fondu Kanady při Kanadském velvyslanectví v Praze.

Projekty

V pátek 9. července předal velvyslanec Kanady Bruce Jutzi ředitelce dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech Ivě Hodkové šek na 5 700 kanadských dolarů jakožto příspěvek kanadské vlády na zakoupení keramické pece do keramického ateliéru v nemocnici viz foto. Práce pacientů s keramikou je součástí speciálního terapeutického a rehabilitačního programu, který zde probíhá. Těžištěm terapie je tvořivá práce s hlínou, která napomáhá k odstranění napětí, agrese, úzkostí, upevňuje vědomí vlastní identity a zvyšuje sebevědomí. Program je určen pro pacienty různých diagnostických skupin od poruch chování a emocí přes deprese až po schizofrenii či závislost na psychotropních látkách. Ve stejný den proběhla v gotickém sále Husitského muzea v Táboře vernisáž výstavy kanadsko-české výtvarnice Heleny Schmaus-Schoonerové s názvem Indiánské pohádky a legendy. Výtěžek věnuje autorka také psychiatrické nemocnici v Opařanech. Spolu s výtvarnými díly Heleny Schmaus-Schoonerové byly na výstavě k vidění také práce klientů arteterapeutických ateliérů opařanské nemocnice.


 

Projekt Heleny Schmaus - Shoonerové

GALERIE UMĚLCŮ

více

 


 

Jemča Jemnice

Jemča Jemnice, akciová společnost, podporovala DPN Opařany od r. 2001 - 2007 v rámci komplexní pedopsychiatrické péče Projektu KLUBU ZDRAVÍ a POHODY. Byla vybavena krásná čajovna v historické části budovy "A", která je stále v užívání a patří mezi atraktivní programy. Projekt i po roce 2007 pokračuje a je částečně financován z výtěžků čajovny a dále od drobných sponzorů.

Děti v průběhu hospitalizace mají možnost přijímat program zdravého životního stylu. K tomu patří mimo jiné i pohybové aktivity, relaxace, chvíle odpočinku, správné stravovací návyky a pitný režim.

V čajovně děti poznávají nejrůznější druhy čajů, podílí se na přípravě , obsluze , na vytvoření příjemné atmosféry. Znalosti o čaji mají děti možnost získat jak teoreticky, tak i prakticky. Správná příprava, různé druhy a chutě. Návštěva čajovny je možná i s rodiči při návštěvě . Být v čajovně , znamená silnou motivaci v léčebném režimu pro většinu pacientů.


Projekty

27.6.2005 byla v nemocnici slavnost, s diskotékou, při které děti převzaly dar od firmy Delikomat s.r.o. Šek na 200 000,- Kč a další množství dárků předali dětem v nemocnici pan Džiuban a pan Tančinec . Firma slavila 17.6.2005 v Brně 10. výročí firmy.Výtěžek z oslavy se vedení firmy rozhodlo věnovat do DPN Opařany. Děti připravily pro hosty na firemních narozeninách dárky na ergoterapii a v keramické dílně. Finanční částka bude použita pro programy psychiatrické rehabilitace v nemocnici. DPN dostala od firmy Delikomat kromě štědrého finančního daru 200 000,- další zajímavý dar. A to obraceč sena s příslušenstvím od firmy Mountfield. Z daru máme radost a jen jsme se tak zamýšleli, kam zmizeli pacienti ochotní přijmout pro sebe program pracovní terapie a v rámci něho jít pomoci se sušením sena. Ještě že má nemocnice tak vstřícné sponzory a může z velké a podstatné části udržovat s moderní mechanizací areál parku a zahradu. A v tomto případě obraceče sena udělat zásoby sena pro zvířata na zimu.


Projekty

Tisková zpráva.


QR záložka pro mobilní telefon qr kód

Dárcovská SMS pro DPN Opařany
 

Více o DMS
Více o hipoterapii v DPN
Fotogalerie

Aktuality

12.9.2017 Čteme dětem s herečkou Ljubou Krbovou v nemocnici
plakát, foto


Dny evropského dědictví - 9. - 17. září 2017 v DPN Opařany
Zájemci o prohlidku památek a některých vybraných prostor v nemocnici včetně refektáře a malého muzea se mohou informovat na telefonním čísle 381 204 211 od 8.9.2017.
plakát, více, kulturní památky v DPN


Ambulance dětských psychiatrů praskají ve švech
více


Loutky v nemocnici přijedou o prázdninách za dětmi 22.8.- 25.8.2017
plakát


prim. MUDr. Josef Kříž
Dovolujeme si za DPN Opařany oznámit smutnou událost. Odešel navždy kolega, který po celý profesní život pracoval jako dětský a dorostový psychiatr v DPN Opařany. Čest jeho památce.
smuteční oznámení


Emma Srncová Výstava obrazů a litografií
3.8.- 2.10.2017 Městské muzeum Bechyně. Vernisáž 3.8.2017 v 17 hodin.
Emma Srncová podporuje DPN Opařany v projektu Heleny Schmaus Shoonerové Umělci dětem od r. 2004.
Její veselé obrazy a plakáty zdobí interiéry nemocnice.
plakát


Lékaři beží pro hospic. Připojte se i Vy!
Pozvánka pro dobročinný běh pro Domácí hospic Jordán 3.9.2017 v 17 hodin v Táboře.
Veškerý výtěžek ze startovného bude použit na provoz Domácího hospicu Jordán.
více, pozvánka


22.6.2017 21.čtení od 14.00 hod. Pan Potměšil se vrací za dětmi do nemocnice číst.
plakát, foto


1.6.2017 oslavíme Mezinárodní den dětí.
plakát


23.5.2017 od 14.00 hodin v divadle DPN s Jiřím Strachem 20.čtení.
více, plakát


Napsali o nás 3.4.2017 - ZN PLUS Editorial
více


19.5.2017 v DPN v divadle Loutky v nemocnici
plakát


Vernisáž a výstava v Městském muzeu Bechyně.
Helena Schmaus Shoonerová a DPN Opařany. Pohádky a děti.  10.6.2017 - 31.7.2017

více, pozvánka, plakát, foto, video, O paní Heleně Schmaus Shoonerové, Táborský deník, časopis Reunion


CIRKUS PACIENTO v DPN Opařany 4.4.-7.4.2017
www.zdravotniklaun.cz


19. Čtení 23.3.2017 ve 14 hodin v refektáři s Kateřinou Kairou Hrachovcovou
více, foto, plakát


23.2.2017 - Benefiční vystoupeni pro DPN Opařany a FN Plzeň Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit? Petr Čtvrtníček a Jiří Lábus
více

Koncert 16.3.2017 pro děti v DPN
více, plakát