Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

Řízení kvality

Systém řízení kvality v DPN Opařany

Kontakty

Náměstkyně pro personalistiku a kvalitu
Ing. Tatjana Nagyová
tel.: 381 204 294
email: tatjana.nagyova@dpnoparany.cz

Systém řízení kvality v DPN Opařany

DPN Opařany je akreditována a poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb.,  o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a ustanovené vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.
Platnost certifikátu od 28. 4. 2015 do 28. 4. 2018

Systém řízení kvality v DPN OpařanySystém řízení kvality v DPN Opařany

 

DPN Opařany je certifikována se všemi požadavky ISO 9001:2015. Certifikát získala dne: 22.11.2016. Platnost certifikátu do: 21. 11. 2019.

 Systém řízení kvality v DPN Opařany Systém řízení kvality v DPN Opařany

 

 

 

 

 

Rozsah certifikace

Poskytování komplexních specializovaných zdravotních služeb v oblasti lůžkové péče všech diagnóz v oboru dětské a dorostové psychiatrie.

Poskytování komplexních specializovaných zdravotních služeb v oblasti ambulantní péče v oboru dětské a dorostové psychiatrie, psychiatrie pro dospělé, klinické psychologie a fyzioterapie.

V DPN jsou certifikovány tyto procesy

Řídící procesy:

 • řízení kvality
 • řízení lidských zdrojů
 • ekonomika a finance
 • vnitřní finanční kontrola

Realizační procesy:

 • léčebně preventivní proces
 • ošetřovatelský proces
 • ambulantní péče - dětská a dorostová psychiatrie, psychiatrie, klinická psychologie, rehabilitace a fyzioterapie

Podpůrné procesy:

 • technická infrastruktura
 • zdravotnické prostředky
 • stravování
 • řízení informačních a komunikačních technologií
 • odpadové hospodářství
 • doprava
 • provoz vrátní služby
 • manipulace s prádlem v systému DPN
 • úklidové služby a dezinfekční program

Externí procesy:

 • zobrazovací metody
 • lékárna
 • laboratoř
 • BOZP a PO
 • řízení pracovnělékařských služeb
 • konziliární služby
 • řízení hygieny
 • ZŠ při DPN

Politika kvality

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany (dále DPN) je největší dětskou psychiatrickou nemocnicí v České republice s vysokou odbornou a společenskou prestiží. Strategií DPN je poskytování kvalitních zdravotních služeb z oblasti dětské a dorostové psychiatrie, jak v hospitalizačním, tak i v ambulantním režimu.

Dlouhodobým a trvalým cílem  DPN je poskytování kvalitních služeb, které budou v plném rozsahu  uspokojovat široký okruh našich pacientů s důrazem na  kvalitu a bezpečí  poskytovaných služeb. Chceme, abychom i nadále dobré jméno naší organizace, které jsme svou odborností a kvalitou poskytovaných  služeb získali,  trvale udržovali a rozvíjeli  v povědomí našich  pacientů a jejich zákonných  zástupců.

Při poskytování zdravotních služeb pacientům používáme citlivého, odpovědného a lidského přístupu, především dbáme na bezpečí a kvalitu poskytovaných služeb.

Posuzujeme každého pacienta jako jedinečného člověka s individuálními problémy. Snažíme se vždy s maximálním úsilím a profesionalitou uspokojovat jejich potřeby a požadavky.

Ke zvyšování kontinuální kvality a bezpečí vyžadujeme plné zapojení všech zaměstnanců, jejich profesionalitu a erudovanost. Aktivně podporujeme jejich soustavné a celoživotní vzdělávání, včetně získávání nových znalostí a dovedností, které jsou důležitým přínosem pro zvyšování kvality poskytovaných služeb o naše pacienty. Klademe důraz na osobní zodpovědnost každého zaměstnance za vykonanou práci.

Jsme si vědomi důležitosti rozvoje profesionálních partnerských vztahů a prohlubování důvěry mezi zaměstnanci a pacienty, včetně jejich rodin, a udržování korektních vztahů s obchodními partnery. Jsme otevřeni novým myšlenkám, poznatkům a zpětným odezvám.

Chceme zabezpečit kvalitní komplexní péči o pacienta v prostředí, kde se setkává kvalita a bezpečí nepřetržité péče, kde je prvořadou součástí týmová práce, sdílené hodnoty a vysoká morální odpovědnost. Respektujeme firemně uznávané zásady, standardní morální hodnoty a současně osobní ambice a představy zaměstnanců.

Zavazujeme se k neustálému zvyšování kvality poskytovaných zdravotních služeb v souladu s legislativou a dalšími požadavky.

QR záložka pro mobilní telefon qr kód

Dárcovská SMS pro DPN Opařany
 

Více o DMS
Více o hipoterapii v DPN
Fotogalerie

Aktuality

12.9.2017 Čteme dětem s herečkou Ljubou Krbovou v nemocnici
plakát, foto


Dny evropského dědictví - 9. - 17. září 2017 v DPN Opařany
Zájemci o prohlidku památek a některých vybraných prostor v nemocnici včetně refektáře a malého muzea se mohou informovat na telefonním čísle 381 204 211 od 8.9.2017.
plakát, více, kulturní památky v DPN


Ambulance dětských psychiatrů praskají ve švech
více


Loutky v nemocnici přijedou o prázdninách za dětmi 22.8.- 25.8.2017
plakát


prim. MUDr. Josef Kříž
Dovolujeme si za DPN Opařany oznámit smutnou událost. Odešel navždy kolega, který po celý profesní život pracoval jako dětský a dorostový psychiatr v DPN Opařany. Čest jeho památce.
smuteční oznámení


Emma Srncová Výstava obrazů a litografií
3.8.- 2.10.2017 Městské muzeum Bechyně. Vernisáž 3.8.2017 v 17 hodin.
Emma Srncová podporuje DPN Opařany v projektu Heleny Schmaus Shoonerové Umělci dětem od r. 2004.
Její veselé obrazy a plakáty zdobí interiéry nemocnice.
plakát


Lékaři beží pro hospic. Připojte se i Vy!
Pozvánka pro dobročinný běh pro Domácí hospic Jordán 3.9.2017 v 17 hodin v Táboře.
Veškerý výtěžek ze startovného bude použit na provoz Domácího hospicu Jordán.
více, pozvánka


22.6.2017 21.čtení od 14.00 hod. Pan Potměšil se vrací za dětmi do nemocnice číst.
plakát, foto


1.6.2017 oslavíme Mezinárodní den dětí.
plakát


23.5.2017 od 14.00 hodin v divadle DPN s Jiřím Strachem 20.čtení.
více, plakát


Napsali o nás 3.4.2017 - ZN PLUS Editorial
více


19.5.2017 v DPN v divadle Loutky v nemocnici
plakát


Vernisáž a výstava v Městském muzeu Bechyně.
Helena Schmaus Shoonerová a DPN Opařany. Pohádky a děti.  10.6.2017 - 31.7.2017

více, pozvánka, plakát, foto, video, O paní Heleně Schmaus Shoonerové, Táborský deník, časopis Reunion


CIRKUS PACIENTO v DPN Opařany 4.4.-7.4.2017
www.zdravotniklaun.cz


19. Čtení 23.3.2017 ve 14 hodin v refektáři s Kateřinou Kairou Hrachovcovou
více, foto, plakát


23.2.2017 - Benefiční vystoupeni pro DPN Opařany a FN Plzeň Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit? Petr Čtvrtníček a Jiří Lábus
více

Koncert 16.3.2017 pro děti v DPN
více, plakát