Odborné služby - ambulantní část

Ordinační a provozní doba ambulantní části

Ambulance dětské a dorostové psychiatrie

IČZ: 39325000
IČP: 39325002 dětská a dorostová psychiatrie
ODBORNOST:  306

Vedoucí lékařka pracoviště: Prim. MUDr. Iva Hodková

391 61 Opařany 121, budova D, bezbariérový přístup

Lékaři:
prim. MUDr. Jana Holendová
MUDr. Barbora Kotásková
MUDr. Jaroslav Vrba

Dětská psychiatrická sestra:
Mgr. et Bc. Martina Kratochvílová

Ordinační a provozní doba

tabulka: Ordinační a provozní doba ambulance dětské a dorostové psychiatrie
Pondělí    
Úterý    
Středa 8:00 - 11:30 12:00 - 17:30
Čtvrtek   12:00 - 15:00
Pátek    

Ambulance pro děti a dorost

  • dlouhodobá péče vč. dispenzarizace
  • konsiliární a konzultační služby

Vzhledem k vyhovění potřebám pacientů mohou být příslušné ordinační hodiny přesunuty na jinou než uvedenou dobu.

Telefonický kontakt a objednávky: ambulantní sestra 381 204 211, linka 283 nebo 381 204 283.Ambulance dospělé psychiatrie

IČZ: 39325000
IČP: 39325001 psychiatrie
ODBORNOST:  305

Vedoucí lékař pracoviště:  MUDr. Jana Viktorová
391 61 Opařany 121, budova D, bezbariérový přístup
 

Lékaři:
Prim. MUDr. Iva Hodková
Prim. MUDr. Jana Holendová

 

Ordinační a provozní doba

tabulka: Ordinační a provozní doba ambulance dospělé psychiatrie
Pondělí 11:00 – 15:00 hodin

Vzhledem k vyhovění potřebám pacientů mohou být příslušné ordinační hodiny přesunuty na jinou než uvedenou dobu.

Telefonický kontakt a objednávky: Mgr. et Bc. Martina Kratochvílová, sestra -  381 204 211, linka 283 nebo 381 204 283.

 


 

Ambulance fyzioterapie

 

IČZ: 39327000
IČP: 39327001
ODBORNOST: 902

Fyzioterapeutky: Zděnka Málková – vedoucí pracoviště, Kutálková Aneta DiS,
391 61 Opařany 121, budova A, vchod A2, 2. patro
 

Provozní doba fyzioterapie:

tabulka: Provozní doba fyzioterapie
Pondělí
6:30 – 19:00
Úterý
7:00 – 19:00
Středa
7:00 – 19:00
Čtvrtek
6:30 – 19:00
Pátek
7:00 – 15:00

 

 

 

 

Ordinační doba pro ambulantní pacienty:

tabulka: Ordinační doba pro ambulantní pacienty
Pondělí 7:00 – 12:30 13:00 – 15:00 16:30 – 19:00
Úterý 7:00 – 9:30 13:00 – 14:00 16:30 – 19:00
Středa 7:00 – 10:00 13:30 - 14:00 16:30 – 19:00
Čtvrtek 7:00 – 13:00 13:30 - 14:00 16:30 – 19:00

 


 

DPN má uzavřen smluvní vztah s následujícími ZP:

tabulka: seznam pojišťoven
Kód pojišťovny Název pojišťovny
111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
201 Vojenská zdravotní pojišťovna
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 Oborová zdravotní pojišťovna bank a pojišťoven, Praha
209 ŠKODA Mladá Boleslav
211 Zdravotní pojišťovna MV ČR
213 Revírní bratská pojišťovna

Vzhledem k vyhovění potřebám pacientů mohou být příslušné ordinační hodiny přesunuty na jinou než uvedenou dobu.
Telefonický kontakt a objednávky: 381 204 233, 381 204 287