Odborné služby - lůžková část

Odborné služby

Nabídka odborných vyšetření

Vyšetření    pedopsychiatrické,  klinické  psychologické,  pediatrické, laboratorní. Indikovaná   další    vyšetření  jsou zajištěna v   nemocnici v Táboře, Českých Budějovicích a na dalších specializovaných pracovištích.
V areálu  nemocnice  je  dostupná   lékárna ,  odběrová   laboratoř,  ambulantní  pracoviště , Základní  škola   při  nemocnici,  stanoviště  Záchranné  zdravotnické služby Jihočeského  kraje.

Nabídka  léčebných  programů

Medicínské  intervence, léčebný  režim, léčebné  programy, komplexní diferencovaná ošetřovatelská péče, vzdělávací  proces.

Ústavní lékařská pohotovostní služba

Nepřetržitá dostupnost lékařské péče pro pacienty hospitalizované, dostupnost profesionální telefonní psychoterapeutické pomoci, nabídka krizové intervence - osobní konzultace formou psychoterapeutického pohovoru, konziliární činnost,  informace rodičům v době návštěv.

Návštěvní dny

Nejsou časově omezeny. Nemocnice nabízí ubytování rodičů v ubytovacím zařízení na standardně vybavených jedno , dvoulůžkových pokojích a apartmánech. K nabídce patří i možnost stravování v jídelně stravovacího provozu.
Návštěvu je vhodné  si  domluvit telefonicky předem na oddělení, kde je dítě léčeno.
Návštěvní řád

Informace o zdravotním stavu

Podávají lékaři osobně nebo telefonicky v pracovních dnech v časech 10,00-12,00 hodin a 14,00 -15,00 hodin. 
V mimopracovní době, o víkendech a svátcích poskytuje informace lékař v ústavní pohotovostní službě.