Aktuality - podrobnosti

Komentované prohlídky historických interiérů nemocnice.

DPN Opařany umožňuje na základě Mimořádného opatření MZ ČR ze dne od 2.7.2021 KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY HISTORICKÝCH PROSTOR NEMOCNICE – MUZEA A ORATOŘE od 9.7.2021 následovně:

 1. Sraz zájemců: na recepci DPN,
 2. prohlídky areálu bez průvodce jsou možné,
 3. návštěvníci jsou povinni dodržovat protiepidemická opatření Covid – 19 – dezinfekce rukou, ochrana dýchacích cest,
 4. je umožněna přítomnost pouze 1 osoby na 15 m² vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti,
 5. maximální počet osob na 1 prohlídku je omezen na 4 osoby, osoby jsou povinni dodržovat rozestupy alespoň 2 metry, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti,
 6. prohlídka je umožněna pouze osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid – 19 a s výjimkou dětí do 6 let
  • prokáží potvrzením, že absolvovaly nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
  • prokáží potvrzením, že absolvovaly nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
  • nebo prokáží potvrzením od zaměstnavatele, že absolvovaly nejdéle před 72 hodinami  POC test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
  • nebo doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvovaly nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
  • nebo podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
  • nebo doloží národním certifikátem, že byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a uplynulo:
   • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 14 dní,
   • nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,
  • nebo doloží, že prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
 7. Prokázání splnění některé z výše uvedených podmínek k umožnění komentovaných prohlídek kontroluje průvodkyně DPN, osobě, která neprokáže některou z výše uvedených podmínek, nebude prohlídka umožněna.

Prohlídku interiérů si objednejte předem na telefonním čísle 381 204 211 - recepce

Prohlédnout si areál nemocnice mohou návštěvníci i bez průvodce včetně naučné stezky.
4 kulturní památky : 1. bývalý jezuitský klášter (interiéry - křížová chodba, barokní refektář, muzejní prostory, oratoř), 2.vodárenská věž, 3. barokní brána Markéta, 4. park.

Přijeďte  se podívat na kulturní památky do nejstarší a největší dětské psychiatrické nemocnice. Místo, které  má krásnou atmosféru,  je vstřícné a přívětivé ke svým návštěvníkům.
Nemocnice nabízí k prohlídce  několik  historických památek.
Budovu A - bývalou jezuitskou barokní  rezidenci, barokní bránu Markétu, vodárenskou věž a rozsáhlý park s naučnou stezkou. V prostorách budovy A najdete stálou expozici historických dokumentů a předmětů, které  vás provedou historií psychiatrie v Opařanech od r. 1887 a 1924, barokní refektář se stropními freskami ze života sv. Františka Xaverského a vstup na oratoř kostela sv. Františka Xaverského.

Milovníci  Jižních Čech  naleznou v těsné blízkosti Opařan   mnoho  zajímavých cílů. Stádlecký most,  kostelík sv. Rozálie u Bernartic, zříceninu hradu Dobronice , města Tábor, Bechyně, Písek , Milevsko. Procházky v malebné jihočeské krajině potěší děti i dospělé. Hned v Opařanech můžete zajít do okolních lesů  a po dlážděné lesní cestě dojít na Jezuitský vrch pod myslivnou k tzv. " Obrázku Černé Madony svatotomské",  kudy se kdysi procházeli jezuité, kteří se v opařanském klášteře  připravovali na kazatele a misionáře .
Přijeďte na návštěvu do areálu a poznejte  příjemnou historickou atmosféru této lokality.