Aktuality - podrobnosti

Komentované prohlídky historických interiérů nemocnice.

DPN Opařany omezuje na základě Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 7.6.2021 KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY HISTORICKÝCH PROSTOR NEMOCNICE – MUZEA A ORATOŘE od 8.6.2021 následovně:

 1. je umožněna přítomnost pouze 1 osoby na 15 m² vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti,
 2. maximální počet osob na 1 prohlídku je omezen na 4 osoby, osoby jsou povinni dodržovat rozestupy alespoň 2 metry, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti,
 3. prohlídka je umožněna pouze osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid – 19 a s výjimkou dětí do 6 let
  • prokáží potvrzením, že absolvovaly nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
  • prokáží potvrzením, že absolvovaly nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
  • nebo prokáží potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, že absolvovaly nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
  • nebo doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce nebo potvrzení školy, že ve škole nebo školském zařízení absolvovaly nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
  • nebo podstoupí na místě preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
  • nebo doloží, že byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a:
   • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
   • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
   • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
  • nebo doloží, že prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

 


Prohlídku interiérů je nutné objednat předem na telefonním čísle 381 204 211 - recepce

Prohlédnout si areál nemocnice mohou návštěvníci i bez průvodce včetně naučné stezky.
4 kulturní památky : 1. bývalý jezuitský klášter (interiéry - křížová chodba, barokní refektář, muzejní prostory, oratoř), 2.vodárenská věž, 3. barokní brána Markéta, 4. park.

Přijeďte  se podívat na kulturní památky do nejstarší a největší dětské psychiatrické nemocnice. Místo, které  má krásnou atmosféru,  je vstřícné a přívětivé ke svým návštěvníkům.
Nemocnice nabízí k prohlídce  několik  historických památek.
Budovu A - bývalou jezuitskou barokní  rezidenci, barokní bránu Markétu, vodárenskou věž a rozsáhlý park s naučnou stezkou. V prostorách budovy A najdete stálou expozici historických dokumentů a předmětů, které  vás provedou historií psychiatrie v Opařanech od r. 1887 a 1924, barokní refektář se stropními freskami ze života sv. Františka Xaverského a vstup na oratoř kostela sv. Františka Xaverského.

Milovníci  Jižních Čech  naleznou v těsné blízkosti Opařan   mnoho  zajímavých cílů. Stádlecký most,  kostelík sv. Rozálie u Bernartic, zříceninu hradu Dobronice , města Tábor, Bechyně, Písek , Milevsko. Procházky v malebné jihočeské krajině potěší děti i dospělé. Hned v Opařanech můžete zajít do okolních lesů  a po dlážděné lesní cestě dojít na Jezuitský vrch pod myslivnou k tzv. " Obrázku Černé Madony svatotomské",  kudy se kdysi procházeli jezuité, kteří se v opařanském klášteře  připravovali na kazatele a misionáře .
Přijeďte na návštěvu do areálu a poznejte  příjemnou historickou atmosféru této lokality.