COVID-19

REŽIM NÁVŠTĚV V DPN OPAŘANY

Symbol Stát!

ZMĚNA REŽIMU  NÁVŠTĚV  V  DPN  OPAŘANY  OD 22.11.2021 - PROKAZOVÁNÍ  BEZINFEKČNOSTI  PŘI NÁVŠTĚVÁCHA UBYTOVÁNÍ

Vážení návštěvníci,
s platností od 22.11.2021 do odvolání platí z důvodu zhoršující se epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID – 19 v Dětské psychiatrické nemocnici Opařany


OMEZENÍ  NÁVŠTĚV NA VŠECH  ODDĚLENÍCH TAKTO:

 1. všichni návštěvníci musí být zdraví,
 2. doba návštěv:   
  • pondělí – pátek od 15.30 do 16.30 hodin - maximálně na 30 minut/den,
  • sobota – neděle od 13.00 do 16.30 hodin - maximálně na 30 minut/den,
  • doporučená frekvence návštěv 2x týdně – maximálně 30/min/den,
 3. návštěvy jsou možné pouze v areálu nemocnice,
 4. počet návštěvníků za  jedním  pacientem ve stejném  čase  je   omezen   nejvýše  na  2  osoby na den – pouze zákonné zástupce,
 5. návštěvníci dokládají bezinfekčnost dle aktuálního platného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví,
 6. návštěvníci po dobu návštěvy používají osobní ochranné pomůcky dýchacích cest,
 7. podrobnosti k omezení návštěv a ubytování viz. Organizační opatření DPN 229/2021 (www.dpnoparany.cz, oddělení, stanice, recepce)

Aktualizace 22.11.2021
prim. MUDr. Iva Hodková, ředitelka nemocnice


Podrobné informace k návštěvám DPN Opařany