Helena Schmaus Shooner

10 společných let Dětské psychiatrické nemocnice Opařany s Helenou Schmaus - Shooner 2004-2014

Helena Schmaus Shooner

Z Křižíkovy čtvrti v Bechyni  do kanadského  Montrealu a zpět se vydala na své cestě životem bechyňská výtvarnice Helena Schmausová - Shoonerová, pravnučka Františka Křižíka. V dětství kamarádila s Janou Werichovou, provdala se do velké kanadské rodiny a k stáru se rozhodla vrátit do Bechyně a také pomáhat svou výtvarnou prací i nemocným dětem v nemocnici v Opařanech.

Paní Helena pomáhá   a  podporuje osobně a se svými  přáteli  nemocnici  formou společných  výstav. Její  obrazy a porcelán  a  díla dalších  umělců  zdobí  části  interiérů v nemocnici. V budově   A a budově D.

Poznali  jsme  se v roce 2004  u  příležitosti   nabídky  spolupráce a   podpory  ze  strany  paní  Heleny .  Ve  stejném  roce  jsme   měli    možnost  vystavovat  práce  dětí 1.  rokem  spolu  s paní  Helenou.  A  následovaly   výstavy  další.

Výstavy v letech 2011  Jindřichův Hradec  Muzeum, 2008 Bechyně Městské  muzeum , 2006  Písek Prácheňské  muzeum, 2004 Tábor Husitské  muzeum  .

V roce    2014 bude  již  5.   výstava  v Městském  muzeu v Bechyni společně s DPN  k životnímu  jubileu paní Heleny.

Paní  Helena  podle  možností  podpořila  některé  koncerty a  výstavy   naší  nemocnice  osobně v Opařanech . Díky  ní  si  k nám   našli  cestu   i  další   její  přátelé a  mohli  poznat  dětskou  psychiatrii  zase  trochu  jinak.

Vážíme  si  na  ní  její  vřelosti,  opravdovosti,  pozitivního  ducha.

Za  její  podporu,  nezištnost a  přátelství   ji  děkujeme. Přejeme  zdraví,  krásné   chvíle  mezi  přáteli a hlavně   dalších  tvůrčích  sil.

prim. MUDr.  Iva  Hodková  ,  ředitelka  Dětské  psychiatrické  nemocnice
Opařany 2.8.2014


Výstavy

7. Jubilejní výstava Heleny Schmaus Shoonerové Helena a přátelé MALBA NA PORCELÁN 2.3.-22.4.2018 v Pracheňském  muzeu v Písku pozvánka, více

6. Výstava v Městském muzeu Bechyně. Helena Schmaus Shoonerová a DPN Opařany. Pohádky a děti. 10.6.2017 - 31.7.2017 více

5. výstava 2.8.2014   PORCELÁNOVÉ OBRAZY Heleny Schmaus Shoonerové   Městské muzeum Bechyně více

4. výstava  5.5.2011 UMĚLCI DĚTEM   Muzeum  Jindřichohradecka Jindřichův Hradec více

3. výstava 6.6.2008 INDIÁNSKÉ  POHÁDKY A LEGENDY  Městské  muzeum v Bechyni více

2. výstava 8.9.2006 MALBY A KERAMICKÉ OBRAZY  Heleny Schmaus-Shoonerové Prácheňské  muzeum v  Písku více

1. výstava 9.7.2004  Helena Schmaus Shoonerová  a DPL  Opařany  Husitské  muzeum v  Táboře více


Další zdroje