norské fondy

O projektu

norway grants

Projekt Zkvalitnění prostředí a péče o dětské psychiatrické pacienty

Projekt je podpořen grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu a ze státního rozpočtu ČR . Předfinancování projektu je zabezpečeno MZ ČR.

Schválený projekt je zaměřen na harmonizaci a estetizaci prostředí nemocnice účelnými, funkčními a moderními celky pro léčebné (terapeutické) dílny, sesterny, pokoje dětských pacientů i venkovní prostory, jež slouží k volnočasovým aktivitám a pohybové terapii.

<a href="https://www.dpnoparany.cz/verejnost/aktuality-podrobnosti/aktuality-archiv.html#slavnostni_predani_cz0167" _cke_saved_href="https://www.dpnoparany.cz/verejnost/aktuality-podrobnosti/aktuality-archiv.html#slavnostni_predani_cz0167" "="">Slavnostní předání projektu CZ 0167</a></p> <p><a title="Průběžná zpráva implementace za 1.čtvrtletí 2010 + MF a ERNST a YOUNG" target="_blank" href="https://www.dpnoparany.cz/www/dpnoparany/fs/prubezna-zprava-implementace-za-1.ctvrtleti-2010-mf-a-ernst-a-young.pdf" _cke_saved_href="https://www.dpnoparany.cz/www/dpnoparany/fs/prubezna-zprava-implementace-za-1.ctvrtleti-2010-mf-a-ernst-a-young.pdf">Průběžná zpráva implementace za 1.čtvrtletí 2010</a></p> <p><a title="Průběžná zpráva implementace za 1.pololetí 2010" href="https://www.dpnoparany.cz/www/dpnoparany/fs/prubezna-zprava-implementace-za-1-pol-2010.pdf" _cke_saved_href="https://www.dpnoparany.cz/www/dpnoparany/fs/prubezna-zprava-implementace-za-1-pol-2010.pdf">Průběžná zpráva implementace za 1.pololetí 2010</a></p> <p><a title="soubor: prubezna-zprava-implementace-k-30.9.2010.pdf | velikost: 76 kB | typ: pdf | popis souboru: Průběžná zpráva implementace k 30.9.2010 " target="_blank" href="https://www.dpnoparany.cz/www/dpnoparany/fs/prubezna-zprava-implementace-k-30.9.2010.pdf" _cke_saved_href="https://www.dpnoparany.cz/www/dpnoparany/fs/prubezna-zprava-implementace-k-30.9.2010.pdf">Průběžná zpráva implementace k 30.9.2010</a></p> <p><a title="soubor: prubezna-zprava-implementace-k-31.12.pdf | velikost: 81 kB | typ: pdf | popis souboru: " href="https://www.dpnoparany.cz/www/dpnoparany/fs/prubezna-zprava-implementace-k-31.12.pdf" _cke_saved_href="https://www.dpnoparany.cz/www/dpnoparany/fs/prubezna-zprava-implementace-k-31.12.pdf">Průběžná zpráva implementace k 31.12.2010</a></p> <p><a href="https://www.dpnoparany.cz/norske-fondy/cz-0167-8211-zkvalitneni-prostredi-a-pece-o-detske-psychiatricke-pacienty.html" _cke_saved_href="https://www.dpnoparany.cz/norske-fondy/cz-0167-8211-zkvalitneni-prostredi-a-pece-o-detske-psychiatricke-pacienty.html">Zpět</a></p><p></p>