Projekty

Projekty

norway grants

 

CZ 0167 – ZKVALITNĚNÍ PROSTŘEDÍ A PÉČE O DĚTSKÉ PSYCHIATRICKÉ PACIENTY

podrobnosti


Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského

Řád sv. Lazara Jeruzalémského podporuje DPN Opařany od roku 2005.
Nemocnici podporuje a financuje v mnoha samostatných projektech , dále pak se Stavitelstvím Řehoř s.r.o a v předchozích letech s Hnutím na vlastních nohou.
Projekty jsou zaměřeny na rehabilitační a socioterapeutické programy .
Koncerty - jarní koncerty, k výročím , vánoční, výlety, dárky, návštěvy členů řádu v nemocnici za dětmi, na slavnostech nemocnice , opakované financování nákupu různého materiálu pro rehabilitačně resocializační centrum- ergoterapii , malířskou a keramickou dílnu.
Další podporované programy - Múzy dětem, Loutky v nemocnici, návštěva pana režiséra Stracha , pozvání na Řádové dny na konci kalendářního roku, setkání s členy řádu, zajímavé prohlídky muzeí a Prahy.
Řád podpořil finanční částkou nákup automobilu VW ve spolupráci s Hnutím na vlastních nohou a Stavitelstvím Řehoř s.r.o .
www.oslj.cz

Projekty


Logo Motor Jikov
Motor Jikov Group, a.s.

Společnost Motor Jikov Group, a.s. České Budějovice podporuje v Dětské psychiatrické nemocnici Opařany od r. 1999 sponzorsky projekty rehabilitačně resocializačních programů.
V celkové částce 1 120 000 Kč se významně podílí na rozvoji a stabilizaci psychiatrické rehabilitace.
Společnost podpořila

Venkovní 2 pingpongové stoly a 2 venkovní basketbalové koše
Vybavení pro sportovní a pohybové programy
Rekonstrukce Klubu a vybavení nábytkem
Miniatur golf 9+ 9 polí
Vybavení cvičné kuchyňky
Financování programu canisterapie, hipoterapie
Venkovní trampolína a výcvik terapeutů
Hydromasážní vana Alfa 40 - r. 2008
Lanovou pyramidu - r. 2010


Projekt s podporou Fondu Kanady při Kanadském velvyslanectví v Praze.

Logo - Canadian Embassy

V pátek 9. července předal velvyslanec Kanady Bruce Jutzi ředitelce dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech Ivě Hodkové šek na 5 700 kanadských dolarů jakožto příspěvek kanadské vlády na zakoupení keramické pece do keramického ateliéru v nemocnici viz foto. Práce pacientů s keramikou je součástí speciálního terapeutického a rehabilitačního programu, který zde probíhá. Těžištěm terapie je tvořivá práce s hlínou, která napomáhá k odstranění napětí, agrese, úzkostí, upevňuje vědomí vlastní identity a zvyšuje sebevědomí. Program je určen pro pacienty různých diagnostických skupin od poruch chování a emocí přes deprese až po schizofrenii či závislost na psychotropních látkách. Ve stejný den proběhla v gotickém sále Husitského muzea v Táboře vernisáž výstavy kanadsko-české výtvarnice Heleny Schmaus-Schoonerové s názvem Indiánské pohádky a legendy. Výtěžek věnuje autorka také psychiatrické nemocnici v Opařanech. Spolu s výtvarnými díly Heleny Schmaus-Schoonerové byly na výstavě k vidění také práce klientů arteterapeutických ateliérů opařanské nemocnice.


Projekt Heleny Schmaus - Shoonerové

GALERIE UMĚLCŮ

více


Logo Jemča JemniceJemča Jemnice

Jemča Jemnice, akciová společnost, podporovala DPN Opařany od r. 2001 - 2007 v rámci komplexní pedopsychiatrické péče Projektu KLUBU ZDRAVÍ a POHODY. Byla vybavena krásná čajovna v historické části budovy "A", která je stále v užívání a patří mezi atraktivní programy. Projekt i po roce 2007 pokračuje a je částečně financován z výtěžků čajovny a dále od drobných sponzorů.

Děti v průběhu hospitalizace mají možnost přijímat program zdravého životního stylu. K tomu patří mimo jiné i pohybové aktivity, relaxace, chvíle odpočinku, správné stravovací návyky a pitný režim.

V čajovně děti poznávají nejrůznější druhy čajů, podílí se na přípravě , obsluze , na vytvoření příjemné atmosféry. Znalosti o čaji mají děti možnost získat jak teoreticky, tak i prakticky. Správná příprava, různé druhy a chutě. Návštěva čajovny je možná i s rodiči při návštěvě . Být v čajovně , znamená silnou motivaci v léčebném režimu pro většinu pacientů.


Logo Delikomat

27.6.2005 byla v nemocnici slavnost, s diskotékou, při které děti převzaly dar od firmy Delikomat s.r.o. Šek na 200 000,- Kč a další množství dárků předali dětem v nemocnici pan Džiuban a pan Tančinec . Firma slavila 17.6.2005 v Brně 10. výročí firmy.Výtěžek z oslavy se vedení firmy rozhodlo věnovat do DPN Opařany. Děti připravily pro hosty na firemních narozeninách dárky na ergoterapii a v keramické dílně. Finanční částka bude použita pro programy psychiatrické rehabilitace v nemocnici. DPN dostala od firmy Delikomat kromě štědrého finančního daru 200 000,- další zajímavý dar. A to obraceč sena s příslušenstvím od firmy Mountfield. Z daru máme radost a jen jsme se tak zamýšleli, kam zmizeli pacienti ochotní přijmout pro sebe program pracovní terapie a v rámci něho jít pomoci se sušením sena. Ještě že má nemocnice tak vstřícné sponzory a může z velké a podstatné části udržovat s moderní mechanizací areál parku a zahradu. A v tomto případě obraceče sena udělat zásoby sena pro zvířata na zimu.


Logo Quelle

Tisková zpráva.


Logo Zdravotní klaun

Zdravotní klaun je nezisková organizace s národní a mezinárodní působností, široce uznávaná pro svoji odbornost v oblasti využívání humoru ve zdravotnictví.


Logo Loutky v nemocnici

Spolek LOUTKY V NEMOCNICI se věnuje práci na poli dramaterapie a rozvíjí spektrum aktivit v oblasti psychosociální péče. Již deset let se zasazuje o ulehčení pobytu dětí v nemocnicích a léčebnách.


Logo Hnutí na vlastních nohou
Hnutí na vlastních nohou
www.stonozka.org

Hlavní myšlenkou Hnutí na vlastních nohou je práce s dětmi k rozvoji jejich etického cítění, ukázat a vysvětlit dětem, co to znamená pracovat pro vlastní cíle, pomáhat druhým, nemocným, potřebným, kamarádům. Děti v několika zemích proto malují vánoční přání, která se dnes prodávají již po celém světě. Prezidentka Hnutí, paní Bela Gran Jensen, je patronkou DPN Opařany a podporuje tak rozvoj moderní dětské psychiatrie.

Plakátek darů Hnutí na vlastních nohou