Řízení kvality

Systém řízení kvality v DPN Opařany

Kontakty

Náměstkyně pro personalistiku a kvalitu
Ing. Tatjana Nagyová
tel.: 381 204 294
email: tatjana.nagyova@dpnoparany.cz

Systém řízení kvality v DPN Opařany

Dne 21. 9. 2018 na X. celostátní konferenci Kvalita zdravotní péče a akreditace DPN Opařany získala ocenění Absolutní vítěz projektu „Kvalitní a bezpečná nemocnice 2018“.

Systém řízení kvality v DPN Opařany

Dne 19. 9. 2017 na VIII. celostátní konferenci Kvalita zdravotní péče a akreditace DPN Opařany získala ocenění Absolutní vítěz projektu „Kvalitní a bezpečná nemocnice 2017“.

Systém řízení kvality v DPN Opařany

DPN Opařany je akreditována a poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb.,  o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a ustanovené vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.
Platnost certifikátu od 20. 4. 2021 do 19. 4. 2024

Systém řízení kvality v DPN Opařany

DPN Opařany je certifikována se všemi požadavky ISO 9001:2015. Certifikát získala dne: 22.11.2019. Platnost certifikátu do: 21. 11. 2022.

 Systém řízení kvality v DPN Opařany Systém řízení kvality v DPN Opařany

 

 

 

 

Rozsah certifikace

Poskytování komplexních specializovaných zdravotních služeb v oblasti lůžkové péče všech diagnóz v oboru dětské a dorostové psychiatrie.

Poskytování komplexních specializovaných zdravotních služeb v oblasti ambulantní péče v oboru dětské a dorostové psychiatrie, psychiatrie pro dospělé, klinické psychologie a fyzioterapie.

V DPN jsou certifikovány tyto procesy

Řídící procesy:

 • řízení kvality
 • řízení lidských zdrojů
 • ekonomika a finance
 • vnitřní finanční kontrola

Realizační procesy:

 • léčebně preventivní proces
 • ošetřovatelský proces
 • ambulantní péče - dětská a dorostová psychiatrie, psychiatrie, klinická psychologie, rehabilitace a fyzioterapie

Podpůrné procesy:

 • technická infrastruktura
 • zdravotnické prostředky
 • stravování
 • řízení informačních a komunikačních technologií
 • odpadové hospodářství
 • doprava
 • provoz vrátní služby
 • manipulace s prádlem v systému DPN
 • úklidové služby a dezinfekční program

Externí procesy:

 • zobrazovací metody
 • lékárna
 • laboratoř
 • BOZP a PO
 • řízení pracovnělékařských služeb
 • konziliární služby
 • řízení hygieny
 • ZŠ při DPN

Politika kvality

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany (dále DPN) je největší dětskou psychiatrickou nemocnicí v České republice s vysokou odbornou a společenskou prestiží. Strategií DPN je poskytování kvalitních zdravotních služeb z oblasti dětské a dorostové psychiatrie, jak v hospitalizačním, tak i v ambulantním režimu.

Dlouhodobým a trvalým cílem  DPN je poskytování kvalitních služeb, které budou v plném rozsahu  uspokojovat široký okruh našich pacientů s důrazem na  kvalitu a bezpečí  poskytovaných služeb. Chceme, abychom i nadále dobré jméno naší organizace, které jsme svou odborností a kvalitou poskytovaných  služeb získali,  trvale udržovali a rozvíjeli  v povědomí našich  pacientů a jejich zákonných  zástupců.

Při poskytování zdravotních služeb pacientům používáme citlivého, odpovědného a lidského přístupu, především dbáme na bezpečí a kvalitu poskytovaných služeb.

Posuzujeme každého pacienta jako jedinečného člověka s individuálními problémy. Snažíme se vždy s maximálním úsilím a profesionalitou uspokojovat jejich potřeby a požadavky.

Ke zvyšování kontinuální kvality a bezpečí vyžadujeme plné zapojení všech zaměstnanců, jejich profesionalitu a erudovanost. Aktivně podporujeme jejich soustavné a celoživotní vzdělávání, včetně získávání nových znalostí a dovedností, které jsou důležitým přínosem pro zvyšování kvality poskytovaných služeb o naše pacienty. Klademe důraz na osobní zodpovědnost každého zaměstnance za vykonanou práci.

Jsme si vědomi důležitosti rozvoje profesionálních partnerských vztahů a prohlubování důvěry mezi zaměstnanci a pacienty, včetně jejich rodin, a udržování korektních vztahů s obchodními partnery. Jsme otevřeni novým myšlenkám, poznatkům a zpětným odezvám.

Chceme zabezpečit kvalitní komplexní péči o pacienta v prostředí, kde se setkává kvalita a bezpečí nepřetržité péče, kde je prvořadou součástí týmová práce, sdílené hodnoty a vysoká morální odpovědnost. Respektujeme firemně uznávané zásady, standardní morální hodnoty a současně osobní ambice a představy zaměstnanců.

Zavazujeme se k neustálému zvyšování kvality poskytovaných zdravotních služeb v souladu s legislativou a dalšími požadavky.