Skryté

Refektář

Refektář (latinsky refectorium, pocházející z reficere, tzn. "obnovit") je společná jídelna mnichů v křesťanských klášterech nebo řeholních domech. Některé kláštery, budované především v časech baroka, měly refektář letní a zimní. Refektář nesloužil k pouhému najedení, ale k sérií obřadů, které jídlo provázely. K modlitbám, požehnání a meditaci. Vzhledem ke shromáždění společenstva se zde řešily také některé provozní záležitosti.