Zdravotnická pracoviště, ZŠ

Zdravotnická pracoviště, ZŠ

Lůžková část - 90 lůžek

2. oddělení - 60 lůžek - děti mladšího, staršího a adolescentního věku - chlapci a dívky
IČZ: 39801000, IČP:
39801012
stanice B4, 15 lůžek
stanice B6, 15 lůžek
stanice B7, 15 lůžek
stanice A7, 15 lůžek
 
primářka oddělení: prim. MUDr. Jana Holendová
telefon: 381 204 263
telefon ústředna: 381204211, linka 263
e-mail: jana.holendova@dpnoparany.cz 

vrchní sestra oddělení: Jitka Krlínová
telefon: 381 204 254
telefon ústředna: 381204211, linka 229
e-mail: jitka.krlinova@dpnoparany.cz
 
sociální pracovnice oddělení: Helena Stachová
telefon: 381 204 229
telefon ústředna: 381 204 211, linka 229


4. oddělení - 30 lůžek - děti mladšího, staršího školního a adolescentního věku s duševní poruchou či duševním onemocněním v kombinaci s mentální retardací
IČZ: 39801000, IČP:
39801014
stanice C, 30 lůžek

primářka oddělení: prim. MUDr. Iva Hodková
telefon ústředna: 381 204 211, linka 212
e-mail: iva.hodkova@dpnoparany.cz 

vrchní sestra oddělení: Mgr. et Bc. Martina Kratochvílová
telefon: 381 204 283
telefon ústředna: 381 204 211, linka 283
e-mail: martina.kratochvilova@dpnoparany.cz

sociální pracovnice oddělení: Helena Stachová
e-mail:helena.stachova@dpnoparany.cz
telefon: 381 204 224
telefon ústředna: 381 204 211, linka 229
odborná knihovna DPN

foto

rehabilitačně resocializační centrum

centrální příjem pacientů
Marie Souhradová
telefon: 381 204 213
telefon ústředna:381 204 211, linka 213
e-mail:marie.souhradova@dpnoparany.cz

spisovna zdravotnické dokumentace
Marie Souhradová
telefon: 381204213
telefon ústředna:381 204 211, linka 213
e-mail:marie.souhradova@dpnoparany.cz

 

Komplement

  • laboratoře - KLT Tábor
  • lékárna - Lékárna U Anděla strážce, odloučené pracoviště pro výdej léčiv a prostředků zdravotnické techniky
    telefon: 381 287 445, 381 204 226

 

Ambulantní část DPN

Odborné ordinace:
  • dětská a dorostová psychiatrie, IČZ: 39325000, IČP: 39325002 ,
  • dospělá psychiatrie, IČZ: 39325000, IČP: 39325001,
  • rehabilitace, IČZ: 39327000, IČP: 39327001
telefon ústředna: 381 204 211
ordinační a provozní doba
 

Ošetřovatelská péče

Mgr. et Bc. Martina Kratochvílová
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

telefon: 381 204 283
telefon ústředna: 381 204 211, linka 283
e-mail: martina.kratochvilova@dpnoparany.cz

 

Základní škola

Pohled na Základní školu při DPN
Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici Opařany 160
zřizovatel: Krajský úřad Jihočeského kraje.
ředitel školy: Mgr. Michal Kučera
telefon: 381 287 153, 381 204 245
fax: 381 287 882