Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

Vzdělávání, akreditace, stáže, podpora zdraví

Přihláška - PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY U DĚTÍ 23.5.2019

Vážené dámy, vážení pánové,

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Vás srdečně zve na odborný seminář, který je určen pro lékařské, nelékařské zdravotnické pracovníky a další odborníky, zájemce a spolupracovníky.

 

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY U DĚTÍ

Více informací v pozvánce

Registraci proveďte vyplněním formuláře
Titul  
Jméno* Příjmení*
Datum narození*  
Žádáme Vás o vylnění telefonního čísla nebo e-mailu.
Telefon E-mail
Název, adresa pracoviště
Poskytnutá osobní data budou po ukončení semináře z našeho systému vymazána

Beru na vědomí následující informace o mých právech k osobním údajům, tj. že mám právo:

  • souhlas kdykoliv odvolat a následně žádat o výmaz osobních údajů,
  • na přístup k mým osobním údajům a na pořízení kopie zpracovávaných osobních údajů,
  • na informace o způsobu zpracování osobních údajů a na provedení opravy osobních údajů,
  • požadovat omezení zpracování a na přenesení údajů pro předání jinému správci,
  • podat námitky proti zpracování mých osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů


Aktivně se snažíme zamezit zasílání SPAMu, který je zasílán do našich stránek. Proto prosíme, odpovězte jednou číslicí na následující otázku:

Kolikátý měsíc v roce je prosinec?

 

 

QR záložka pro mobilní telefon qr kód

Aktuality

Reforma psychiatrické péče
www.reformapsychiatrie.cz


O dětské a dorostové psychiatrii

Proč u nás není dostatek dětských psychiatrů. více

Na dětského psychiatra se čeká i půl roku. více
 


Léto v nemocnici 2019
více

Loutky v nemocnici o prázdninách 2019
plakát


Pozvání ke 36. Čtení s přáteli dětem v nemocnici. 25.6.2019 ve 14 hodin v refektáři budovy A s herečkou Terezou Vítů.
plakát


Den dětí v nemocnici 2019
více, foto


Vyšel vzdělávací vlastní specializovaný výcvik specializačních oborů - Program Dětská a dorostová psychiatrie
více
35. Čtení s přáteli v nemocnici 28.5.2019 od 14 hodin v refektáři s Janem Potměšilem
více
Projekt DPN s MOTOR JIKOV Group a.s. Hudebka v nemocnici
více

Komentované prohlídky historických interiérů nemocnice k 95. výročí založení dětské psychiatrie v Opařanech.
více


DPN Opařany zve na seminář Pervazivní vývojové poruchy u dětí. Seminář se uskuteční 23.5.2019 v refektáři DPN
příhláška a podrobnosti


Pozvánka na přednášku prof. Schmahla z Central Institute of Mental Health univerzity v Mannheimu na téma Dialektická behaviorální terapie adolescentů – východiska a klinická praxe.
více, pozvánka


2. Česká konference dětské psychologie 25.5.2019
více

34.čtení s herečkou Janou Plodkovou 19.2.2019 ve 14 hodin v refektáři.
více, plakát


33.čtení s herečkou Bárou Štěpánovou 31.1.2019 ve 14 hodin v refektáři.
více, plakát


Rozhovor s předsedou Asociace dětské a dorostové psychiatrie Jaroslavem Matýsem o tom, proč u nás není dostatek dětských psychiatrů
více