Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

Zdravotnická pracoviště, ZŠ

Zdravotnická pracoviště, ŽŠ

Lůžková část - 110 lůžek

2. oddělení - 79 lůžek - děti mladšího, staršího a adolescentního věku - chlapci a dívky
IČZ: 39801000, IČP:
39801012
stanice B4, 16 lůžek
stanice B6, 16 lůžek
stanice B7, 15 lůžek
stanice A6, 16 lůžek
stanice A7, 16 lůžek
 
primářka oddělení: prim. MUDr. Jana Holendová
telefon: 381 204 263
telefon ústředna: 381204211, linka 263
e-mail: jana.holendova@dpnoparany.cz 

vrchní sestra oddělení: Jitka Krlínová
telefon: 381 204 254
telefon ústředna: 381204211, linka 229
e-mail: jitka.krlinova@dpnoparany.cz
 
sociální pracovnice oddělení: Helena Stachová
telefon: 381 204 229
telefon ústředna: 381 204 211, linka 229


4. oddělení - 31 lůžek - děti mladšího, staršího školního a adolescentního věku s duševní poruchou či duševním onemocněním v kombinaci s mentální retardací
IČZ: 39801000, IČP:
39801014
stanice C, 16 lůžek- chlapci staršího školního a adolescentního věku
stanice A4, 15 lůžek - chlapci mladšího školního věku, dívky mladšího, staršího školního a adolescentního věku

primářka oddělení: prim. MUDr. Iva Hodková
telefon ústředna: 381 204 211, linka 212
e-mail: iva.hodkova@dpnoparany.cz 

vrchní sestra oddělení: Bc. Martina Kratochvílová
telefon: 381 204 283
telefon ústředna: 381 204 211, linka 283
e-mail: martina.kratochvilova@dpnoparany.cz

sociální pracovnice oddělení: Helena Stachová
e-mail:helena.stachova@dpnoparany.cz
telefon: 381 204 224
telefon ústředna: 381 204 211, linka 229
odborná knihovna DPN

foto

rehabilitačně resocializační centrum

centrální příjem pacientů
Marie Souhradová
telefon: 381 204 213
telefon ústředna:381 204 211, linka 213
e-mail:marie.souhradova@dpnoparany.cz

spisovna zdravotnické dokumentace
Marie Souhradová
telefon: 381204213
telefon ústředna:381 204 211, linka 213
e-mail:marie.souhradova@dpnoparany.cz

 

Komplement

  • laboratoře - KLT Tábor
  • lékárna - Lékárna U Anděla strážce, odloučené pracoviště pro výdej léčiv a prostředků zdravotnické techniky
    telefon: 381 287 445, 381 204 226

 

Ambulantní část DPN

Odborné ordinace:
  • dětská a dorostová psychiatrie, IČZ: 39325000, IČP: 39325002 ,
  • dospělá psychiatrie, IČZ: 39325000, IČP: 39325001,
  • klinická psychologie, IČZ: 39326000 , IČP: 39326001,
  • rehabilitacee, IČZ: 39327000, IČP: 39327001
telefon ústředna: 381 204 211
ordinační a provozní doba
 

Ošetřovatelská péče

Bc. Martina Kratochvílová
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

telefon: 381 204 283
telefon ústředna: 381 204 211, linka 283
e-mail: martina.kratochvilova@dpnoparany.cz

 

Základní škola

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici Opařany 160
zřizovatel: Krajský úřad Jihočeského kraje.
ředitelka školy: Mgr. Jarmila Drátovská
telefon: 381 287 153, 381 204 245
fax: 381 287 882
QR záložka pro mobilní telefon qr kód

Aktuality

Reforma psychiatrické péče
www.reformapsychiatrie.cz


O dětské a dorostové psychiatrii

Proč u nás není dostatek dětských psychiatrů. více

Na dětského psychiatra se čeká i půl roku. více
 


Léto v nemocnici 2019
více

Loutky v nemocnici o prázdninách 2019
plakát


Pozvání ke 36. Čtení s přáteli dětem v nemocnici. 25.6.2019 ve 14 hodin v refektáři budovy A s herečkou Terezou Vítů.
plakát


Den dětí v nemocnici 2019
více, foto


Vyšel vzdělávací vlastní specializovaný výcvik specializačních oborů - Program Dětská a dorostová psychiatrie
více
35. Čtení s přáteli v nemocnici 28.5.2019 od 14 hodin v refektáři s Janem Potměšilem
více
Projekt DPN s MOTOR JIKOV Group a.s. Hudebka v nemocnici
více

Komentované prohlídky historických interiérů nemocnice k 95. výročí založení dětské psychiatrie v Opařanech.
více


DPN Opařany zve na seminář Pervazivní vývojové poruchy u dětí. Seminář se uskuteční 23.5.2019 v refektáři DPN
příhláška a podrobnosti


Pozvánka na přednášku prof. Schmahla z Central Institute of Mental Health univerzity v Mannheimu na téma Dialektická behaviorální terapie adolescentů – východiska a klinická praxe.
více, pozvánka


2. Česká konference dětské psychologie 25.5.2019
více

34.čtení s herečkou Janou Plodkovou 19.2.2019 ve 14 hodin v refektáři.
více, plakát


33.čtení s herečkou Bárou Štěpánovou 31.1.2019 ve 14 hodin v refektáři.
více, plakát


Rozhovor s předsedou Asociace dětské a dorostové psychiatrie Jaroslavem Matýsem o tom, proč u nás není dostatek dětských psychiatrů
více