Pohled na budovy D Pohled na ambulantní pracoviště v DPN Opařany Pohled na kašnu v DPN Opařany

 

 


Dětská psychiatrická nemocnice Opařany je největší dětskou psychiatrickou nemocnicí v České republice. Je státní příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky a je samostatným právním subjektem.

Nemocnice nabízí komplexní zdravotní služby lůžkové pro neodkladné psychiatrické akutní stavy zejména z Jihočeského kraje, pro stavy vyžadující následnou péči v oboru dětská a dorostová psychiatrie pro děti od 3-18 let z celé ČR. Nemocnice poskytuje zdravotní služby ambulantní v oboru fyzioterapie. Zdravotní služby jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Nemocnice má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Nemocnice byla založena v roce 1887 pro dospělou psychiatrii a v roce 1924 přebudována na psychiatrii pro děti. Je historickou součástí obce Opařany v okrese Tábor. Více z historie zde.

Nachází se na trase mezi městy Tábor a Písek v 17 km vzdálenosti od Tábora uprostřed krásné a turistickým ruchem nenarušené přírody jižních Čech v blízkosti řeky Lužnice. Opařany leží v nadmořské výšce 510 m n.m. Nedaleko Opařan jsou dostupné atraktivní lokality. Řetězový most ve Stádleci, lázeňské město Bechyněbechyňský zámeklázně Bechyněklášter v MilevskuZOO Větrovy, Hluboká nad Vltavou, Ohrada, Orlík, Zvíkov, Červená Lhota apod. www.jiznicechy.cz. Tipy na výlet.

 

Základní informace

Zřizovatel
Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ředitel
Doc. MUDr. Michal Goetz Ph.D.

Počet lůžek
60 pro děti a dorost od 3 do 18-ti let

Spádová oblast
Prioritně Jihočeský kraj
Dále v případě nezbytném celá Česká republika
Pro část lůžkovou i ambulantní

Ředitelství
Ředitel, sekretariát, úsek smluvních vztahů, komunikace s veřejností
telefon: 381204212, 381204213
fax: 381204210
e-mail: dpnoparany@dpnoparany.cz
telefonní ústředna: 381204211

Certifikace

Certifikát - Kvalita a bezpečí

 

Proč DPN Opařany?

Moderní léčebné metody
Kontinuálně sledujeme nejmodernější trendy v dětské a dorostové psychiatrii a implementujeme je do naší praxe.
Bezpečná nemocnice
Zajištění bezpečnosti našich pacientů a zaměstnanců je pro nás samozřejmostí. Neustále zvyšujeme kvalitu a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.
Aktivity
Nabízíme nejrůznější terapeutické a volnočasové programy. Fyzioterapie , ergoterapie, arteterapie, hipoterapie, socioterapie, volnočasové aktivity a sportovní vyžití.
Vzdělávání
Nabízíme našim zaměstnancům možnosti vzdělávání. Současně nabízíme možnost stáží v naší nemocnici lékařským a nelékařským zdravotnickým oborům.
Certifikované pracoviště
Můžeme se pochlubit Certifikátem kvality a bezpečí. Jsme akreditovaným pracovištěm pro vzdělávání lékařských a nelékařských profesí.
Historie a kultura
Zdravotní péči poskytujeme už přes 130 let. Areál nemocnice je zajímavý kulturními památkami, historicky jsme nedílnou součástí obce Opařany a regionu Jižních Čech.

Projekty

Logo - Canadian Embassy

Logo - Norway Grants

Logo - Motor Jikov

Logo - Loutky v nemocnici

Logo - Řád sv. Lazara Jeruzalémského

Logo - Stavitelství Řehoř

Logo - Zdravotní klaun

Logo - Na vlastních nohou - Stonožka

Orientační plán DPN Opařany

Mapa areálu

Poloha