Pohled na budovy D Pohled na ambulantní pracoviště v DPN Opařany Pohled na kašnu v DPN Opařany

banner 100let

 


Dětská psychiatrická nemocnice Opařany je největší dětskou psychiatrickou nemocnicí v České republice. Je státní příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky a je samostatným právním subjektem.

Nemocnice nabízí komplexní zdravotní služby lůžkové pro neodkladné psychiatrické akutní stavy zejména z Jihočeského kraje, pro stavy vyžadující následnou péči v oboru dětská a dorostová psychiatrie pro děti od 3-18 let z celé ČR. Nemocnice poskytuje zdravotní služby ambulantní v oboru fyzioterapie. Zdravotní služby jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Nemocnice má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Nemocnice byla založena v roce 1887 pro dospělou psychiatrii a v roce 1924 přebudována na psychiatrii pro děti. Je historickou součástí obce Opařany v okrese Tábor. Více z historie zde.

Nachází se na trase mezi městy Tábor a Písek v 17 km vzdálenosti od Tábora uprostřed krásné a turistickým ruchem nenarušené přírody jižních Čech v blízkosti řeky Lužnice. Opařany leží v nadmořské výšce 510 m n.m. Nedaleko Opařan jsou dostupné atraktivní lokality. Řetězový most ve Stádleci, lázeňské město Bechyněbechyňský zámeklázně Bechyněklášter v MilevskuZOO Větrovy, Hluboká nad Vltavou, Ohrada, Orlík, Zvíkov, Červená Lhota apod. www.jiznicechy.cz. Tipy na výlet.

Základní informce ve formátu Easy-to-read

O nemocnici

 

Základní informace

Zřizovatel
Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ředitel
Doc. MUDr. Michal Goetz Ph.D.

Počet lůžek
60 pro děti a dorost od 3 do 18-ti let

Spádová oblast
Prioritně Jihočeský kraj
Dále v případě nezbytném celá Česká republika
Pro část lůžkovou i ambulantní

Ředitelství
Ředitel, sekretariát, úsek smluvních vztahů, komunikace s veřejností
telefon: 381204212, 381204213
fax: 381204210
e-mail: dpnoparany@dpnoparany.cz
telefonní ústředna: 381204211

Certifikace

Certifikát - Kvalita a bezpečí

 

Proč DPN Opařany?

Moderní léčebné metody
Kontinuálně sledujeme nejmodernější trendy v dětské a dorostové psychiatrii a implementujeme je do naší praxe.
Bezpečná nemocnice
Zajištění bezpečnosti našich pacientů a zaměstnanců je pro nás samozřejmostí. Neustále zvyšujeme kvalitu a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.
Aktivity
Nabízíme nejrůznější terapeutické a volnočasové programy. Fyzioterapie , ergoterapie, arteterapie, hipoterapie, socioterapie, volnočasové aktivity a sportovní vyžití.
Vzdělávání
Nabízíme našim zaměstnancům možnosti vzdělávání. Současně nabízíme možnost stáží v naší nemocnici lékařským a nelékařským zdravotnickým oborům.
Certifikované pracoviště
Můžeme se pochlubit Certifikátem kvality a bezpečí. Jsme akreditovaným pracovištěm pro vzdělávání lékařských a nelékařských profesí.
Historie a kultura
Zdravotní péči poskytujeme už přes 130 let. Areál nemocnice je zajímavý kulturními památkami, historicky jsme nedílnou součástí obce Opařany a regionu Jižních Čech.

Projekty

Logo - Canadian Embassy

Logo - Norway Grants

Logo - Motor Jikov

Logo - Loutky v nemocnici

Logo - Řád sv. Lazara Jeruzalémského

Logo - Stavitelství Řehoř

Logo - Zdravotní klaun

Logo - Na vlastních nohou - Stonožka

Orientační plán DPN Opařany

Mapa areálu

Poloha