Aktuality
Výběrové řízení na rezidenční místo v oboru Dětská a dorostová psychiatrie

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany (dále jen DPN), Opařany 121, 391 61 Opařany vyhlašuje dle dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR a vyhlášky č. 186/2009 Sb. výběrové řízení na 2 rezidenční místa pro rok 2024 – celé specializační vzdělávání v oboru Dětská a dorostová psychiatrie.


Výběrové řízení na rezidenční místo v oboru Dětská a dorostová psychiatrie

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany (dále jen DPN), Opařany 121, 391 61 Opařany vyhlašuje dle dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR a vyhlášky č. 186/2009 Sb. výběrové řízení na 2 rezidenční místa pro rok 2023 – celé specializační vzdělávání v oboru Dětská a dorostová psychiatrie.


Akce v srpnu
Omezení provozu Ambulance dětské a dorostové psychiatrie a fyzioterapie v DPN.
Koronavirus
DIVADLO SLUNEČNICE v nemocnici 27.3.2018 od 14:00 hodin

Seminář v léčebně - JUDr. MUDr. Vondráček - Zákon o zdravotních službách v praxi

Datum a čas konání: 16.4.2013 ve 10:00 v refektáři léčebny. Určeno pro: lékaře, psychology, oš. personál, sociální pracovnice a další zájemce


Výstava a muzeum v léčebně


Letošní rok 2012 je symbolickým připomenutím 125 leté historie psychiatrie v Opařanech.

Napsali o násVolby do odborné společnosti

5.9.2012 se konaly volby do výboru sekce dětské a dorostové psychiatrie
Psychiatrické společnosti ČLS JEP v posluchárně Psychiatrické kliniky, Ke Karlovu 11, Praha 2.
Byl zvolen nový výbor ve složení.


Cvičný byt v léčebně pro děti

V léčebně byl spuštěn v r. 2011 Projekt cvičného bytu a funguje již skoro 1 rok. Projekt je naplňován Základními školami při DPL. Program bytu a tedy i tréninkové domácnosti se stal významnou pozitivní motivací pro děti vedle samotného poslání projektu. Výhodou je, že byt je v ubytovacím zařízením, a tak funguje navíc v přirozeném sociálním prostředí.
Sponzorům, kteří podpořili projekt, i po roce děkujeme.


16.4.2012 proběhl seminář v DPL

na téma Spolupráce s lůžkovou a ambulantní pedopsychiatrií z pohledu klinického logopeda.


Změna - regulační poplatek za 1 den hospitalizace v léčebně 100,- Kč.

S platností nového zákona Ministerstva zdravotnictví č. 298/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zahrnuje mimo jiné i důležitou změnu pro pacienty. Výši regulačního poplatku za hospitalizaci. Pobyt za jeden den na lůžku se navyšuje ze 60 korun na 100 korun od 1.12.2011.


Děti v Praze na slavnosti

17.12.2011 se mohly děti zúčastnit na pozvání Řádu sv. Lazara Jeruzalémského v prostorách metropolitní katedrály sv.Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském Hradě dopolední mše a v Arcibiskupském paláci tradičního řádového dne za účasti 50. velmistra Řádu sv. Lazara J. E. Jana hraběte Dobrzenského z Dobrzenicz.


Hromadné sázení stromů a stromků

Dne 28.10.2011 se naše léčebna zůčastnila celostátní soutěže o rekord v sázení stromů v jediný den.


Divadlo v DPL ovládli Podzimníčci a skřítkové

Podzimníči a všichni skřítkové na podzim bloudí lesem, aby broučky, zvířátka ukládaly k zimnímu spánku. Pomohli jsme jim, aby vše rychleji zvládli. Vzniklo tak okolo 50 stejných pomocníků. Kde se vzali? S pomocí našich pacientů se objevili během jednoho odpoledne v našem divadle .


Zdravotní klauni 2011

Od listopadu 2010 přicházejí každý měsíc za dětmi na jednotlivá oddělení a zajdou i do Klubu. Nevynechali ani o prázdninách. Významné zpestření pro děti a umí pořádně rozesmát i dospělé.


Klub pro pacienty

Založen v r. 2008. V provozu každou středu, a to i o prázdninách. Výborná socioterapeutická a motivační zkušenost. Prostor k relaxaci a k setkávání.


Hipoterapie

Za hipoterapií dojíždíme pravidelně za Opařany na Cunkov.
Na program přispívají sponzorské aktivity. Provozní náklady nese léčebna. Program je určen pro vybrané pacienty lékařem.


Na konto Stonožka pro Asii byla již odeslána část sbírky od zaměstnanců DPL ve výši 11 920Kč. Sbírka ukončena.
22.4.-23.4.2004 se konal pod vedením lektorek PhDr. Rollové a PhDr.Čierné seminář pro 22 účastníků v DPL o Supervizi v organizaci.
Ve čtrtletníku pro Děti a MY v měsíci září napsali o nás- Dětská psychiatrická léčebna v Opařanech.
V léčebně byla v září zahájena investiční akce Rekonstrukce budovy D a A na období roku 2003 a 2004
Rozpracováváme Projekty farmakoterapie a rehabilitace ADHD a poruch chování.
Léčebna začala vydávat od měsíce září 2003 svůj Zpravodaj DPL Opařany
DPL Opařany se i v letošním roce připojila k Týdnům duševního zdraví akcí " Namaluj si svoji léčebnu
6.10. 2003 zahajujeme Stonožkový týden. Připojujeme se tak tradičně již k 5. ročníku