14.6. 2016 ČTEME dětem po třinácté. Tentokrát s Klárou Pollertovou - Trojanovou

Fotodokumentace z akce ČTEME dětem po třinácté. Tentokrát s Klárou Pollertovou - Trojanovou 14.6. 2016 v DPN Opařany