18.9.2015 Čteme dětem s Annou Polívkovou

Fotodokumentace z akce Čteme dětem s Annou Polívkovo 18.9.2015 v DPN Opařany