18. Čtení 16.2.2017 ve 14 hodin v refektáři se Zdeňkem Mahdalem

Fotodokumentace z akce: 16.2.2017 Čteme s přáteli dětem v nemocnici se Zdeňkem Mahdalem