23.6.2015 čteme se Zdeňkem Podhůrským

Fotodokumentace z akce Čteme dětem se Zdeňkem Podhůrským 23.6.2015 v DPN Opařany