24.4.2015 2. Čteme dětem s Davidem Vávrou.

Fotodokumentace z akce Čteme dětem s Davidem Vávrou 24.4.2015 v DPN Opařany