27.3.2015 Čteme dětem s Janem Potměšilem

Fotodokumentace z akce Čteme dětem s Janem Potměšilem 27.3.2015 v DPN Opařany