31.10.2017 tvůrčí dýňování v ergoterapii DPN

Fotodokumentace z akce tvůrčího dýňování v ergoterapii DPN Opařany 31.10.2017