33.čtení s herečkou Bárou Štěpánovou 31.1.2019 ve 14 hodin v refektáři.

Fotodokumentace z 33.čtení s herečkou Bárou Štěpánovou 31.1.2019