35. Čtení s přáteli v nemocnici 28.5.2019 od 14 hodin v refektáři s Janem Potměšilem

Fotodokumentace z 35. Čtení s přáteli v nemocnici 28.5.2019 od 14 hodin v refektáři s Janem Potměšilem