90 let DPN Opařany jsme připoměli na vědecké schůzi Psychiatrické společnosti ČLS JEP v Praze 3.12.2014 a slavnostním semináři v DPN Opařany 4.12.2014

Fotodokumentace ze slavnostního semináře u příležitosti 90 let DPN Opařany